Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czy przechowywanie w temperaturze pokojowej surowic pacjentów chorych na pęcherzycę zmienia wynik testu ELISA na obecność swoistych autoprzeciwciał?

Autor:
Rafał Białynicki-Birula, Tomasz Kołodziej, Jacek Szepietowski, Zofia Kobierzyńska-Gołąb
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
4
Strona początkowa:
215
Strona końcowa:
217
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
ELISA, autoprzeciwciałapemphigus, dezmogleina 1, dezmogleina 3, pęcherzyca
Czytaj

Wstęp: Pęcherzyce są grupą autoimmunologicznych chorób pęcherzowych, których markerem immunologicznym jest obecność autoprzeciwciał skierowanych przeciwko Dsg 1 i/lub Dsg 3. Enzyme-linked immunosorbent assays (ELISAs) z rekombinowanymi aktywnymi fragmentami Dsg 1 i Dsg 3 znalazły zastosowanie w wykrywaniu autoprzeciwciał IgG u pacjentów z pęcherzycami. Założenia: W badaniu zastosowano testy ELISA do wykrywania przeciwciał przeciwko Dsg 1 i Dsg 3 w surowicach chorych na pęcherzycę, które były oceniane w dniu 0 i po 8 dniach przechowywania w temperaturze pokojowej. Materiał i metody: 6 surowic pacjentów z pemphigus (5 z pemphigus wigaris i 1 z pemphigus foliaceous w aktywnym stadium choroby) było włączonych do badań. Surowice były badane w 0 dniu i po 8 dniach przechowywania w temperaturze pokojowej. Wyniki: Wartości indeksów ELISA w 1/3 przypadków były stabilne, u następnych 2 pacjentów (1/3 przypadków) uległy nieznacznemu obniżeniu, ale u kolejnych 2 pacjentów (1/3 przypadków badanych) uległy obniżeniu do poziomu 66% wartości wyjściowych. Istotne obniżenie wartości indeksu, w jednym przypadku poniżej wartości punktu odcięcia ELISA, spowodowało uzyskanie wyniku fałszywie ujemnego dla surowicy badanej po 8 dniach dla autoprzeciwciał przeciwko Dsg 1 (wartość z 14 uległa obniżeniu do 9, poniżej wartości cut off). Podsumowanie: Interesująca jest względna stabilność autoprzeciwciał pemphigus. Niemniej surowice przechowywane w temperaturze pokojowej nie mogą służyć do monitorowania miana przeciwciał. Poza tym należy zwrócić uwagę na warunki transportowania surowicy w przypadku uzyskania wyniku ujemnego (indeksy poniżej wartości punktów odcięcia), szczególnie w odniesieniu do nowo rozpoznawanych przypadków pęcherzycy.