Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena skuteczności fototerapii wąskim pasmem ultrafioletu B (l=311 nm) w leczeniu dzieci chorujqcych na atopowe zapalenie skóry

Autor:
Rafał Białynicki-Birula, Grażyna Szybejko-Machaj, Sylwia Cybulska-Okołów, Tomasz Kołodziej
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
4
Strona początkowa:
219
Strona końcowa:
222
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
wąskie spektrum UVB, UVB, 311 nm, atopowe zapalenie skóry, dzieci
Czytaj

Wstęp: Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest często występującą dermatozą u dzieci w Polsce. Leczenie AZS opiera się zarówno na stosowaniu miejscowo kortykosteroidów i emolientów, ogólnie preparatów antyhistaminowych oraz fototerapii, jak również na unikaniu czynników zaostrzających. Ostatnio donoszono o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania terapii wąskim pasmem UVB (WP-UVB) wleczeniu dorosłych pacjentów z AZS. Cel badań: Ocena skuteczności i bezpieczeństwa fototerapii WP-UVB (X=311 nm) w leczeniu dzieci chorujących na AZS. Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 24 dzieci (8 chłopców, 16 dziewczynek) chorujących na AZS. Chorych naświetlano WP-UVB 4 razy w tygodniu przez 10 dni. Skuteczność terapii oceniano posługując się indeksem SCORAD. Wskaźnik był obliczany w 0 i 10 dniu terapii. Wyniki: U żadnego z pacjentów nie wykazano remisji, ale u wszystkich stwierdzono poprawę stanu klinicznego polegającą na zmniejszeniu nasilenia zmian skórnych i odczuwania świądu. ?redni indeks SCORAD obliczony dla grupy badanej zmniejszył się do 53% wartości wyjściowej. Objawy niepożądane były ograniczone i krótkotrwałe (łagodny rumień). Wnioski: Terapia WP-UVB jest skuteczną i bezpieczną metodą leczniczą u dzieci chorujących na AZS.