Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ziarniniak grzybiasty z komórkami CD-30 dodatnimi i obecnością twardych małych guzków

Autor:
Marta Garcia-Bustmduy, Francisco J. Guimera, Ma Carmen Martin-Corriente, Adolfo Verguez, Miguel Saez, Sara Dorta, Marina Escoda, Eva Fagundo, Rosalba Sanchez, Antonio Noda, Lucio Diaz-Flores, Rafael Garcia-Montelongo
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
EN
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
4
Strona początkowa:
233
Strona końcowa:
235
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
ziarniniak grzybiasty, chłoniak skóry z komórek T, klasyfikacja chłoniaków
Czytaj

Ziarniniak grzybiasty może przeistaczać się w kolejne kliniczne i/lub histopatologiczne odmiany w ciągu długiego czasu swojej ewolucji. Powstawanie owrzodzeń lub guzów było opisywane w powiązaniu z obecnością komórek CD-30 dodatnich. Przedstawiono przypadek pacjenta chorującego na ziarniniaka grzybiastego, u którego po 10 latach od początku choroby wystąpiły małe twarde guzki. W biopsji wykazano obecność licznych komórek CD-30 dodatnich.