Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wskaźnik wpływu dolegliwości skórnych na jakość życia - Dermatology Life Quality Index (DLQI): polska wersja językowa

Autor:
Jacek Szepietowski, Joanna Salomon, Andrew Y. Finlay, Andrzej Klepacki, Bożena Chodynicka, Nathalie Marionneau, Charles TaYeb, Eric Myon
Typ:
Artykuł redakcyjny
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
2
Strona początkowa:
63
Strona końcowa:
70
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
DLQI, dermatologia, jakość życia, stopień niesprawności, polska wersja językowa
Czytaj

Wprowadzenie: Wskaźnik wpływu dolegliwości skórnych na jakość życia (DLQI) jest narzędziem opracowanym w celu badania jakości życia w chorobach dermatologicznych. Cel pracy: Celem niniejszej pracy było opracowanie i przeprowadzenie walidacji polskiej wersji językowej DLQI. Metoda: Kwestionariusz DLQI został przetłumaczony z tekstu oryginalnego w języku angielskim na język polski, z uwzględnieniem międzynarodowych zaleceń metodologicznych (tłumaczenie, tworzenie wersji ostatecznej, wsteczne tłumaczenie na język angielski oraz badanie wstępne). Wyniki: W trakcie procesu tłumaczenia wszystkie trudności leksykalne wynikające z różnic kulturowych obu krajów zostały zidentyfikowane i rozwiązane, tak aby użyte wyrazy i zwroty odpowiednio odzwierciedlały ich sens znaczeniowy. Badanie wstępne przeprowadzone z udziałem 64 ochotników wykazało, że kwestionariusz jest jasny i zrozumiały dla osób w różnym wieku i z różnych klas społecznych. Porównanie wyników uzyskanych po dwukrotnym wypełnieniu kwestionariusza w odstępie 15 dni przez 64 ochotników wykazało zadowalającą wiarygodność polskiej wersji DLQI (współczynnik korelacji wynosił 0,56); spójność wewnętrzna była bardzo dobra (współczynnik Cronbacha a miał wartość 0,90). Wnioski: DLQI, jako jedno z najczęściej używanych narzędzi do oceny wpływu chorób dermatologicznych na jakość życia pacjenta, może być obecnie stosowane w Polsce.