Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Badania nad mikrokrążeniem i przepływem krwi w zakresie wałów paznokciowych u pacjentów z grzybicą paznokci i chorobą Raynauda

Autor:
E.R. Arcmiskaya, A.V. Kuznetzov, N.N. Petrischev, E.U. Vasina, M.A. Menshutina, E.V. Sokolcmky, G. N. Sokoloy, N.R. Froloya
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
2
Strona początkowa:
71
Strona końcowa:
74
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
grzybica paznokci, choroba Raynauda, ultrasonografia dopplerowska
Czytaj

33 pacjentów, w wieku od 21 do 63 lat, z różnymi odmianami grzybicy paznokci włączono do badań. Badania nad mikrokrążeniem i przepływem krwi wykonano ultrasonografem dopplerowskim (USGD) przed rozpoczęciem terapii przeciwgrzybiczej. U 5 pacjentów (15,2%) stwierdzono obkurczenie naczyń charakterystyczne dla choroby Raynauda. Czterech pacjentów z tej grupy wykazywało objawy nasilonej grzybicy paznokci (total onychomycosis). Wykazano silne powiązanie pomiędzy chorobą Raynauda i zajęciem płytek paznokciowych palców, jak również nasileniem grzybicy paznokci. Wyniki badań uzasadniają konieczność badań nad mikrokrążeniem i przepływem krwi u pacjentów z grzybicą paznokci z uwagi na jej powiązanie ze zmianami naczyniowymi. Skuteczność leczenia przedciwgrzybiczego może być zwiększona w wyniku poprawy mikrokrążenia.