Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zachowanie się interleukiny 18 w osoczu chorych na łuszczycę podczas leczenia miejscowego

Autor:
Aldona Pietrzak, Jacek Roliński, Agnieszka Junak-Bojarska, Małgorzata Kowal, Dorota Czelej, Grażyna Chodorowska, Bogusław Pietrzak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
2
Strona początkowa:
75
Strona końcowa:
78
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
łuszczyca, interleukina 18, krew, cygnolina
Czytaj

Wprowadzenie: Interleukina 18 (IL-18) jest cytokiną potencjalnie zaangażowaną w patogenezę łuszczycy. Cel: Pomiar stężenia IL-18 w osoczu chorych na łuszczycę podczas leczenia miejscowego. Materiał i metody: W badaniu udział wzięło 11 osób z łuszczycą i 10 zdrowych ochotników w odpowiednim wieku. Krew do badań uzyskiwano od nowo zdiagnozowanych, nieleczonych chorych z łuszczycą zwykłą (psoriasis vulgaris) przed i po leczeniu miejscowym za pomocą maści zawierających cygnolinę. Z grupy badanej wyłączono osoby z uprzednio występującymi chorobami infekcyjnymi, podwyższoną temperaturą ciała, chorobami ogólnoustrojowymi, przyjmujące leki mogące wpływać na odpowiedź immunologiczną. Krew pobierano od pacjentów z łuszczycą pospolitą, średnio nasiloną (PASI 15-48, średnio 29,96±10,89). Oznaczenia stężenia IL-18 dokonano metodą ELISA. Wyniki: Stężenie IL-18 u chorych przed leczeniem wynosiło 307,3+141,8 pg/ml w porównaniu ze stężeniem w grupie kontrolnej 1 75,7±78,9 pg/ml, różnica ta była istotna statystycznie (p<0,04). Po leczeniu miejscowym uzyskano obniżenie stężenia IL-18 u pacjentów do 231,7±130,9 pg/ml, ale różnica ta nie była istotna ani w stosunku do stężenia przed leczeniem, ani też w stosunku do grupy kontrolnej (p>0,7).