Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z owrzodzeniem podudzi, u którego zastosowano w procesie terapii opatrunki wspomagające proces gojenia ran

Autor:
Hanna Rolka, Elżbieta Krajewska-Kułak, Katarzyna Ostapowicz-van Damme, Irena Wrońska, Barbara Jankowiak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
2
Strona początkowa:
79
Strona końcowa:
84
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
pielęgniarka, owrzodzenia podudzi, opatrunki aktywne, standard
Czytaj

Wstęp: W Polsce na przewlekłą niewydolność żylną cierpi 37% dorosłej populacji, a owrzodzenia podudzi występują u 1 7--20% Polaków. Stanowią one poważny problem pielęgnacyjny, terapeutyczny, społeczny i ekonomiczny. W znacznym stopniu obniżają jakość życia chorego, są powodem dyskomfortu psychicznego, rozwoju depresji i izolacji społecznej w przypadku braku oczekiwanych postępów w terapii. Cel pracy: Opracowanie standardu opieki pielęgniarskiej nad pacjentem, u którego w leczeniu rany owrzodzeniowej istnieje potrzeba zastosowania opatrunków wspomagających proces gojenia. Materiał i metody: Standard przygotowano na podstawie zaleceń Europejskiego Ruchu na Rzecz Zapewnienia Jakości Opieki Pielęgniarskiej (The European OualityAssurance Network). Wyniki: Opracowano standard, którego celem jest dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących sposobu aplikacji różnego rodzaju opatrunków wspomagających proces gojenia ran przewlekłych. Wnioski: Wydaje się celowe jak najszybsze wprowadzenie do praktyki pielęgniarskiej standardu opieki pielęgniarskiej nad chorym z owrzodzeniem podudzi.