Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Leczenie miejscowe łuszczycy: czy chorzy stosują leki zgodnie z zaleceniami lekarskimi?

Autor:
Anna Zaleska, Jacek Szepietowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
2
Strona początkowa:
85
Strona końcowa:
88
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
łuszczyca, leczenie miejscowe, poprawne stosowanie leków
Czytaj

Wprowadzenie: Łuszczyca jest częstą, przewlekłą, zapalną chorobą skóry. Leczenie miejscowe odgrywa pierwszoplanową rolę w kontrolowaniu większości przypadków łuszczycy. Cel pracy: Obecne badanie miało na celu dokonanie analizy leczenia miejscowego łuszczycy, zwracając szczególną uwagę na pacjentów niestosujących się do zaleceń lekarskich oraz najczęstsze przyczyny modyfikacji sposobu leczenia. Materiał i metody: Badaniami objęto 109 chorych na łuszczycę. Specjalnie przygotowany kwestionariusz posłużył do zebrania od pacjentów danych dotyczących leczenia miejscowego łuszczycy w ciągu 3 miesięcy poprzedzających badanie. Wyniki: Spośród 109 przebadanych, 28 chorych (25,7%) nie przestrzegało zaleceń i zamiast stosować lek 2 razy dziennie - rano i wieczorem - stosowało lek jedynie raz dziennie - wieczorem. Częściej byli to mężczyźni (53,6%) niż kobiety (46,4%); najczęściej osoby w wieku 31-55 lat (60,7%). Osoby starsze, powyżej 55 r.ż., istotnie częściej przestrzegały zaleceń niż chorzy z młodszych grup wiekowych. Chorzy z mniej rozległymi zmianami istotnie (p<0,01) bardziej regularnie używali preparatów miejscowych, jak im zlecono. Za najczęstszą przyczynę porannego odstawienia leku zarówno kobiety, jak i mężczyźni uznali plamienie ubrania (78,5%) oraz tłustą konsystencję leku (71,4%), nieprzyjemny zapach leku wzięło pod uwagę 57,1% pacjentów. Wnioski: Co czwarty pacjent z łuszczycą nie przestrzega lekarskich zaleceń poprawnego używania leków miejscowych. Najbardziej zdyscyplinowani chorzy to osoby straszę i ci, którzy mają mniej rozległe zmiany łuszczycowe. Najczęstszymi przyczynami braku stosowania się do zaleceń były: plamienie ubrania, tłusta konsystencja leku oraz nieprzyjemny zapach.