Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zespół Churga-Straussa u chorego bez dychawicy oskrzelowej

Autor:
Aleksandra Dańczak-Pazdrowska, Barbara Raszeja-Kotelba, Bogumiła Stępień, Monika Bowszyc-Dmochowska, Marian Dmochowski, Piotr Stachowiak
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
2
Strona początkowa:
89
Strona końcowa:
94
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
zespół Churga-Straussa, eozynofilia, ANCA
Czytaj

Zespół Churga-Straussa jest rzadką chorobą układową występującą prawie wyłącznie u pacjentów z dychawicą oskrzelową. W pracy przedstawiono przypadek 54-letniego pacjenta spełniającego 4 z 6 kryteriów rozpoznania zespołu podanych przez American College of Rheumatology, co zgodnie z wytycznymi wystarcza do postawienia rozpoznania. U pacjenta nie obserwowano objawów dychawicy oskrzelowej.