Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Jak często występuje zmniejszona świadomość odczuwania hipoglikemii u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 i jakie są tego następstwa?

Autor:
Jadwiga Peczyńska, Mirosława Urban, Barbara Głowińska, Bożena Florys
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2004
Tom:
10
Numer:
1
Strona początkowa:
9
Strona końcowa:
14
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 1, nieświadomość hipoglikemii
Czytaj

Niezdolność pacjenta do rozpoznania zagrażającej hipoglikemii jest zjawiskiem powszechnie występującym, lecz często niedocenia się go jako powikłania cukrzycy leczonej insuliną. Wyniki badań DCCT wykazały, że intensyfikacja leczenia insuliną 3-krotnie zwiększa ryzyko pojawienia się ciężkiej hipoglikemii. ?wiadomość hipoglikemii jest podstawowym mechanizmem obronnym u pacjentów z cukrzycą typu 1, pozwalającym na rozpoczęcie samoleczenia. Zmniejszona świadomość hipoglikemii stanowi ograniczenie możliwości stosowania intensywnej insulinoterapii, której celem jest profilaktyka odległych powikłań. Celem pracy jest odpowiedź na następujące pytania: 1. Jak często występuje brak świadomości hipoglikemii u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1. 2. Jakie czynniki wpływają na powstanie braku świadomości hipoglikemii. 3. Czy brak świadomości hipoglikemii wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia ciężkich hipoglikemii. Materiał i metody: Badaniami objęto grupę 318 pacjentów w wieku x=13,6 roku (4-21 lat), chorujących na cukrzycę typu 1 średnio 6,6 roku (2-18 lat). Badania przeprowadzono retrospektywnie, biorąc pod uwagę okres od 1.01.1998 r. do 31.12.2002 r. Po przeanalizowaniu ankiety oceniającej występowanie hipoglikemii stwierdzono, iż 82 osoby (25,8% badanych) ma problemy z odczuwaniem hipoglikemii. Przeanalizowaliśmy wpływ czasu trwania choroby na brak świadomości hipoglikemii i stwierdziliśmy, że pacjenci chorujący na cukrzycę typu 1 dłużej, częściej mają problemy z odczuwaniem hipoglikemii, a 57% pacjentów z brakiem odczuwania hipoglikemii jest źle wyrównanych metabolicznie. W analizowanym okresie zanotowano 64 przypadki ciężkiej hipoglikemii u 48 osób (30 chłopców i 18 dziewcząt). Wśród pacjentów u których stwierdzono brak świadomości hipoglikemii incydenty ciężkiej hipoglikemii występują 10-krotnie częściej, niż wśród pacjentów odczuwających hipoglikemię. Dostrzeżenie wczesnych objawów hipoglikemii uniemożliwia sen – wśród naszych pacjentów 51 ciężkich hipoglikemii (79,7%) wystąpiło między 100 a 300 w nocy, 6 (9,3%) nad ranem około godziny 600 i 7 (11%) w godzinach późnowieczornych. Wnioski: 1. Wśród pacjentów z cukrzycą typu 1 brak świadomości hipoglikemii występuje w ok. 25% 2. Brak świadomości hipoglikemii ma ścisły związek z czasem trwania choroby i z nawrotami hipoglikemii. 3. U pacjentów z brakiem świadomości hipoglikemii występuje wyższe ryzyko wystąpienia ciężkiej hipoglikemii.