Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zapalenie mieszków włosowych wywołane bakteriami Gram-ujemnymi - wyzwanie diagnostyczne

Autor:
Mordechai M. Tarlow, Zofia Pielą, Robert A. Schwartz
Typ:
Artykuł redakcyjny
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
1-4
Strona początkowa:
7
Strona końcowa:
9
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
zapalenie mieszków włosowych, bakterie Gram-ujemne, trądzik pospolity, trądzik różowały, izotretynoina, antybiotyki
Czytaj

Zapalenie mieszków włosowych wywołane zakażeniem bakteriami Gram-ujemnymi jest rzadkim, lecz istotnym schorzeniem, będącym powikłaniem przewlekłej antybiotykoterapii trądziku pospolitego lub trądziku rożowatego. Choroba powinna być podejrzewana u osób z trądzikiem guzkowo-cystowym lub trądzikiem różowatym, które nie reagują na przewlekłą antybioty-koterapię lub u których po początkowej poprawie następuje gwałtowne pogorszenie stanu klinicznego. Leczenie polega na stosowaniu izotretynoiny celem eradykacji drobnoustrojów. U osób niekwalifikujących się do tego typu terapii można stosować przez długi okres celowaną antybiotykoterapię. W pracy dokonano przeglądu patofizjologii, obrazu klinicznego i możliwości terapeutycznych tego schorzenia.