Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Naskórek łuszczycowy wykazuje wysoką ekspresję mRNA dla interleukiny 18 (IL-18), receptora IL-18, jak i samej proteiny IL-18

Autor:
Roddie C. McKenzie, Felicity Boyce, Jacek C. Szepietowski, Rosalyn J. Forsey, Sarah E.M. Howie, John A.A. Hunter, J. Alastair Gracie
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
1-4
Strona początkowa:
17
Strona końcowa:
23
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
naskórek, IL-18, receptor IL-18, keratynocyty, łuszczyca
Czytaj

Wprowadzenie: Łuszczyca jest przewlekłą zapalną chorobą skóry charakteryzującą się przyspieszoną proliferacją i zaburzonym różnicowaniem się keratynocytów oraz naciekiem naskórka/skóry, składającym się z limfocytów T i neutrofili. Nadal nie w pełni jasne pozostaje, czy naciekające komórki T mają fenotyp TH-1 czy TH-2. Interleukina 18 (IL-18) jest produkowana przez aktywowane makrofagi i stymuluje produkcję interferonu y przez komórki T. Receptor IL-18 (IL-18R) uznawany jest powszechnie za marker odpowiedzi typu TH-1. Cel pracy: Ponieważ ogniska łuszczycowe zawierają duże ilości interferonu y, w pracy postanowiono zbadać ekspresję: mRNA dla IL-18, mRNA dla IL-18R oraz proteiny IL-18, aby wyjaśnić czy łuszczyca jest chorobą o odpowiedzi typu TH-1. Metody: Reakcja odwrotnej transkrypcji - łańcuchowej polimerazy (RT-PCR) została wykorzystana do oceny ekspresji mRNA dla IL-18 i dla IL-18R. Proteina IL-18 została uwidoczniona metodą immunohistochemiczną. Wyniki: Ekspresja IL-18 mRNA w skórze zmienionej chorobowo u pacjentów z łuszczycą (n=24) okazała się 2,7-krotnie większa w porównaniu do tej w skórze osób zdrowych (p=0,04, n=9) oraz w skórze niezmienionej chorych na łuszczycę (p=0,004, n=14). Nie stwierdzono istotnych różnic w ekspresji badanego parametru w skórze osób zdrowych i skórze nie zmienionej chorych na łuszczycę. Ekspresja IL-18R mRNA była również istotnie wyższa w ogniskach łuszczycowych niż w skórze osób zdrowych (p=0,01) czy w skórze niezmienionej chorych na łuszczycę (p=0,001). Proteina IL-18 wykazywała intensywną immunoreaktywnosc w całym naskórku zmian objętych procesem łuszczycowym. Stwierdzono ją jedynie w warstwie podstawnej naskórka skóry niezmienionej pacjentów z łuszczycą, natomiast skóra osób zdrowych praktycznie nie wykazywała immunoreaktywności IL-18. Wnioski: Otrzymane wyniki przemawiają za tym, że łuszczyca jest chorobą zależną od cytokin typu TH-1, produkowanych również przez komórki naskórka. Sugerowana jest także istotna rola IL-18 produkowanej przez keratynocyty w patogenezie łuszczycy.