Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Badanie cyklu włosowego u kobiet z rozpoznaną chorobą tkanki łącznej na podstawie badań trychologicznych

Autor:
Ligia Brzezińska-Wcisło, Grażyna Kamińska-Budzińska, Aneta Walaszek, Dominika Wcisło, Szymon Figurski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
1-4
Strona początkowa:
25
Strona końcowa:
28
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
choroby tkanki łącznej, badania trychologiczne
Czytaj

Cel pracy: Celem pracy było określenie mechanizmu łysienia w badanych grupach pacjentek z rozpoznaną chorobą tkanki łącznej oraz dokonanie oceny porównawczej trychogramów grup chorych z grupą kontrolną. Materiał i metody: Badaniem objęto 64 kobiety - w wieku od 26 do 76 lat (średnia wieku 48,23 roku) - z rozpoznaną chorobą tkanki łącznej (utworzono 4 grupy po 16 pacjentek chorujących na toczeń rumieniowaty układowy oraz ogniskowy, twardzinę układową oraz zapalenie skórno-mięśniowe), hospitalizowane w Katedrze i Klinice Dermatologii ?ląskiej AM w Katowicach w okresie od października 2000 do lutego 2002 r. U wszystkich kobiet przeprowadzono: wywiad, badanie kliniczne oraz badanie trychologiczne, w którym oceniono stan korzeni włosów. Wyniki: Skład procentowy włosów, anagenowych i telogenowych, w poszczególnych grupach badanych przedstawiał się następująco: twardzina układowa - 84,06% i 14,88%, zapalenie skórno-mięśniowe - 75,75% i 23,63%, toczeń rumieniowaty układowy - 72,94% i 19,50%, toczeń rumieniowaty ogniskowy DLE - 71,13% i 25,69%. Ponadto największy odsetek włosów dystroficznych zaobserwowano u chorych z SLE i DLE. Najlepszy, w stosunku do grupy kontrolnej, stan włosów miały pacjentki z twardzina układową.