Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Leczenie miejscowe łuszczycy: analiza najczęściej stosowanych leków i preferencji pacjentów w wyborze podłoża preparatów

Autor:
Anna Zaleska, Jacek Szepietowski, Ewa Smok, Małgorzata Żołyńska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
1-4
Strona początkowa:
29
Strona końcowa:
37
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
łuszczyca, leczenie miejscowe, kortykosteroidy, pochodne witaminy D3, cygnolina
Czytaj

Wprowadzenie: Łuszczyca jest częstą przewlekłą zapalną chorobą skóry. Leczenie miejscowe odgrywa pierwszoplanową rolę w kontrolowaniu większości przypadków łuszczycy. Cel pracy: Badanie miało na celu dokonanie analizy leczenia miejscowego łuszczycy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na najczęściej stosowane preparaty oraz preferencje pacjentów odnośnie wyboru najbardziej skutecznego podłoża leku. Materiał i metody: Badaniami objęto 109 chorych na łuszczycę. Specjalnie przygotowany kwestionariusz posłużył do zebrania od pacjentów danych dotyczących leczenia miejscowego łuszczycy w ciągu 3 miesięcy poprzedzających badanie. Wyniki: Kortykosteroidy okazały się najczęściej stosowaną grupą leków zarówno na owłosioną skórę głowy (93,8%), jak i tułów i kończyny (90,8%). Często do leczenia zmian na skórze gładkiej używano cygnoliny (74,3%), aplikowanej statystycznie istotnie rzadziej - p<0,000(0), na obszar owłosionej skóry głowy (5,1%). Najmniej pacjentów stosowało analogi witaminy D3: 4,1% na owłosioną skórę głowy oraz 5,5% na skórę tułowia i kończyn. Kortykosteroidy były istotnie częściej (p<0,05) stosowane przez kobiety na skórę tułowia i kończyn. Również istotnie więcej (p<0,03) kobiet na ten obszar skóry używało pochodnych witaminy D3. Istotnie więcej (p<0,03) młodych chorych do 30 r.ż. korzystało z pochodnych witaminy D3 w leczeniu zmian na owłosionej skórze głowy. Najwięcej chorych, bo aż 51,5%, uznało roztwór za najbardziej skuteczną formę leków do stosowania zewnętrznego na owłosioną skórę głowy oraz maść (85,3%) jako najkorzystniejszą postać leku do leczenia zmian na skórze gładkiej. Wnioski: Najwięcej chorych używało miejscowo kortykosteroidów do leczenia zmian łuszczycowych. Zastanawiająco mało pacjentów stosowało analogi witaminy D3. Za najbardziej skuteczną postać leku do stosowania na owłosioną skórę głowy uznano roztwór, natomiast na skórę tułowia i kończyn podłoże maściowe.