Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza najczęstszych hospitalizacji w oddziale dermatologii pediatrycznej: obserwacje 10-letnie

Autor:
Monika Horanin, Magdalena Sikora, Grażyna Szybejko-Machaj, Jacek Szepietowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
1-4
Strona początkowa:
39
Strona końcowa:
44
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
hospitalizacje, dzieci, atopowe zapalenie skóry, łuszczyca, bielactwo nabyte, łysienie plackowate
Czytaj

Wprowadzenie: Dermatozy wieku dziecięcego, ze względu na ich częstotliwość występowania, obraz kliniczny i przebieg choroby, mają swoją specyfikę. Cel pracy: Analiza profilu dzieci hospitalizowanych z przyczyn dermatologicznych oraz wykazanie najczęstszych dermatoz wymagających hospitalizacji. Podjęto również próbę oceny trendów w hospitalizacji w ostatnich dwóch okresach pięcioletnich. Materiał i metody: Materiał stanowiły dane z historii chorób pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Dermatologii Pediatrycznej we Wrocławiu wiatach 1991-2000. W analizie uwzględniono wiek i płeć pacjentów oraz rozpoznanie. Aby wykazać różnice w częstotliwości występowania danych dermatoz u dzieci i dorosłych, analizą objęto historie chorób dorosłych pacjentów hospitalizowanych w roku 1998 i 2000. Wyniki: W ciągu ostatnich 10 lat (1991-2000) w Oddziale Dermatologii Pediatrycznej AM we Wrocławiu hospitalizowano łącznie 891 dzieci (42% chłopców, 58% dziewcząt). ?redni wiek dzieci wynosił 11,1 ±3,5 roku. W tym okresie w grupie wiekowej 14-18 lat hospitalizowanych było istotnie więcej dziewcząt (p<0,007). Odmiennie w grupie 8-13 lat, w której hospitalizowano więcej chłopców (p<0,04). Najczęściej hospitalizowano dzieci z łuszczycą (18%), atopowym zapaleniem skóry (16,7%), bielactwem nabytym (11,6%) oraz łysieniem plackowatym (8,8%). Nie wykazano różnic w częstości hospitalizacji w zależności od płci pacjentów. W 1998 i 2000 r. hospitalizowano 1586 pacjentów dorosłych. Atopowe zapalenie skóry, łysienie plackowate i bielactwo nabyte stanowiło istotnie częstszy powód hospitalizacji dzieci niż osób dorosłych (p<0,0001). Odmiennie odsetek dzieci hospitalizowanych z łuszczycą był istotnie niższy niż wśród pacjentów dorosłych (p<0,0001). Analizując dwa ostatnie okresy pięcioletnie, stwierdzono istotny wzrost hospitalizacji dzieci z atopowym zapaleniem skóry (p<0,0001). Wnioski: 1. Najczęstszymi dermatozami wymagającymi hospitalizacji u dzieci były: łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, bielactwo nabyte oraz łysienie plackowate. 2. Dzieci były częściej hospitalizowane z powodu atopowego zapalenia skóry, bielactwa nabytego oraz łysienia plackowatego w porównaniu z dorosłymi. 3. Wykazano wzrost częstości hospitalizacji dzieci chorych na atopowe zapalenie skóry.