Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Choroby układu krążenia u kobiet w ciąży – wady serca

Autor:
Maria Krzemińska-Pakuła, Małgorzata Kurpesa
Typ:
Artykuł redakcyjny
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
2
Strona początkowa:
145
Strona końcowa:
150
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
ciąża, wady serca, choroby aorty
Czytaj

Kobiety z chorobami układu krążenia zwykle dobrze znoszą ciążę i rodzą zdrowe dzieci. Jednak w pewnych przypadkach ciąża może stwarzać zagrożenie tak dla matki, jak i dla płodu. Postępowanie z ciężarnymi pacjentkami z chorobami układu krążenia przysparza niejednokrotnie pewnych problemów prowadzącym je internistom i kardiologom. Opierając się na własnych doświadczeniach i przeglądzie piśmiennictwa przedstawiono aktualne zalecenia odnośnie chorób układu krążenia w ciąży. Publikowane w tym numerze opracowanie dotyczy wad serca i chorób aorty. W kolejnych numerach przedstawimy zalecenia dotyczące nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej, kardiomiopatii i zaburzeń rytmu.