Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zastosowanie nieinwazyjnych metod oceny odruchu z baroreceptorów tętniczych u pacjentów z chorobami układu krążenia

Autor:
Tomasz Witkowski, Ewa Anita Jankowska, Beata Ponikowska, Agnieszka Kuś, Tadeusz Sebzda, Krzysztof Reczuch, Ludmiła Borodulin-Nadzieja, Halina Hańczycowa, Waldemar Banasiak, Piotr Ponikowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
2
Strona początkowa:
159
Strona końcowa:
165
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
odruch z baroreceptorów, choroby układu sercowo-naczyniowego
Czytaj

Wprowadzenie: Ocena funkcji baroreceptorów tętniczych ma potwierdzoną przydatność w stratyfikacji ryzyka u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Cel pracy: Przedstawienie różnych metod nieinwazyjnych stosowanych do oceny odruchu z baroreceptorów, które mogą znaleźć zastosowanie praktyczne. Materiał i metodyka: Do badania zakwalifikowano 42 chorych – 18 z niewydolnością serca (NS; wiek: 61±11 lat, klasa NYHA II-III), 14 ze stabilną chorobą niedokrwienną serca (CHNS, wiek: 58±8 lat) i 10 z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym (NT; wiek: 55±8 lat). Grupę kontrolną stanowiło 15 osób (wiek: 54±10 lat) bez schorzeń układu krążenia. Odruch z baroreceptorów oceniano za pomocą testu z fenylefryną, w czasie testu kontrolowanego oddychania (z częstotliwością 6 oddechów/min) oraz w oparciu o tzw. metodę sekwencyjną. Wyniki: Uzyskano następujące wartości odpowiedzi odruchowej z baroreceptorów tętniczych: 1 – test z fenylefryną: 2,8±2,6 ms/mmHg vs 6,0±2,4 ms/mmHg vs 8,2±2,3 ms/mmHg vs 11,7±5,0 ms/mmHg; 2 – test kontrolowanego oddychania: 3.5±1.3 ms/mmHg vs 4,9±2,7 ms/mmHg vs 5,1±2,2 ms/mmHg vs 8,9±4,0 ms/mmHg; 3 – metoda sekwencyjna: 5,8±3,3 ms/mmHg, vs 9,2±7,7 ms/mmHg vs 8,9±3,8 ms/mmHg vs 11,8±3,6 ms/mmHg (odpowiednio chorzy z NS vs CHNS vs NT vs grupa kontrolna). Uzyskane wynki wskazują na to, że funkcja baroreceptorów oceniana wszystkimi 3 metodami była upośledzona u chorych z NS, NT i CHNS w porównaniu do grupy kontrolnej (p<0,01 we wszystkich porównaniach). Wykazano znamienne statystycznie zależności pomiędzy wielkością odpowiedzi z baroreceptorów uzyskanymi przy użyciu poszczególnych metod – test z fenylefryną vs test kontrolowanego oddychania r=0,71; p<0,0001, test z fenylefryną vs metoda sekwencyjna: r=0,75; p<0,0001, test kontrolowanego oddychania vs metoda sekwencyjna: r=0,69; p<0,0001. Wnioski: Test kontrolowanego oddychania i metoda sekwencyjna mogą być z łatwością stosowane do oceny funkcji baroreceptorów zarówno u osób zdrowych, jak i u osób z NS, NT i CHNS, będąc w wybranych przypadkach cennym uzupełnieniem diagnostyki.