Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rezerwa przepływu wieńcowego u pacjentów ze zwężeniem zastawki aortalnej – przegląd literatury i obserwacje własne

Autor:
Attila Nemes, Tamás Forster, Miklós Csanády
Typ:
Prace poglądowe
Język:
EN
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
2
Strona początkowa:
203
Strona końcowa:
207
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
rezerwa przepływu wieńcowego, zwężenie zastawki aortalnej, echokardiografia
Czytaj

Rezerwa przepływu wieńcowego (CFR – coronary flow reserve) jest parametrem charakteryzującym rezerwę czynnościową mikrokrążenia wieńcowego i może być modyfikowana przez wiele czynników. Przerost lewej komory serca zwiększa opór zewnątrznaczyniowy przepływu wieńcowego i często prowadzi do zaburzeń mikrokrążenia wieńcowego u pacjentów ze zwężeniem zastawki aortalnej (AOS – aortic stenosis). Pacjenci z AOS i prawidłowymi tętnicami wieńcowymi wykazują obniżoną CFR niezależnie od występowania dolegliwości stenokardialnych. Po operacji wymiany zastawki aortalnej obserwuje się poprawę CFR w miarę regresji przerostu mięśnia lewej komory serca. Inną nieprawidłowością obserwowaną w AOS jest upośledzenie rozszerzalności aorty. Poniższy artykuł podsumowuje stan wiedzy dotyczący tego patomechanizmu u chorych ze zwężeniem zastawki aortalnej.