Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Znaczenie podwyższonych poziomów troponin w wybranych stanach klinicznych

Autor:
Agnieszka Dębska, Małgorzata Lelonek
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
2
Strona początkowa:
215
Strona końcowa:
219
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
troponiny, diagnostyka różnicowa
Czytaj

Troponiny sercowe (cTnI, cTnT) wykazują obecnie największą czułość i swoistość jako wskaźniki niedokrwiennego uszkodzenia mięśnia sercowego w przebiegu ostrych zespołów wieńcowych (o.z.w.), zastępując tym samym konieczność oznaczania innych enzymów. Analiza troponin umożliwia stwierdzenie nawet najmniejszego, przebiegającego subklinicznie uszkodzenia tkanki sercowej, co pozwala na stratyfikację postępowania terapeutycznego i ocenę rokowania w grupie chorych z o.z.w. Jednak kolejne badania dowodzą wzrostu poziomu troponin u chorych bez o.z.w. Podwyższone wartości omawianych markerów diagnostycznych obserwuje się również m.in. w: ostrej niewydolności serca, zapaleniu mięśnia sercowego i osierdzia, urazie mięśnia sercowego, zatorowości płucnej, migotaniu przedsionków, wrodzonych wadach serca, wstrząsie septycznym, marskości wątroby, udarze mózgu, niewydolności nerek, procesie odrzucania przeszczepu, po wybranych procedurach terapeutycznych – przezskórnej angioplastyce tętnic wieńcowych, ablacjach elektrofizjologicznych, zabiegach chirurgicznych, a także na skutek działania leków kardiotoksycznych. Wobec różnorodności przypadków klinicznych, w których może być podwyższony poziom cTnT i(lub) cTnI, koniecznością staje się więc szczegółowa diagnostyka różnicowa, głównie na oddziałach kardiologicznych.