Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Dyslokacja elektrody komorowej u pacjenta z wszczepionym dwujamowym rozrusznikiem serca typu DDD nie rozpoznane elektrokardiograficznie

Autor:
Jacek Lelakowski, Jakub Machejek, Jacek Majewski, Barbara Małecka, Paweł Kołacz
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
2
Strona początkowa:
231
Strona końcowa:
233
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
przemieszczenie elektrody komorowej, nieskuteczna stymulacja, stymulacja typu DDD
Czytaj

Dyslokacje elektrod, zwłaszcza przedsionkowych, stanowią najczęstszą przyczynę reoperacji u osób z wszczepionymi rozrusznikami serca. Przedstawiamy przypadek chorego, u którego doszło do przemieszczenia się elektrody komorowej do prawego przedsionka w miesiąc po zabiegu implantacji rozrusznika DDD. Powikłanie to nie zostało rozpoznane w EKG przez lekarza rodzinnego. Wykonany obraz RTG klatki piersiowej potwierdził rozpoznanie. Pacjentowi wszczepiono nową elektrodę komorową z aktywną fiksacją.