Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Cynk w chorobach układu krążenia

Autor:
Aleksander Goch, Jan Henryk Goch
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
2
Strona początkowa:
209
Strona końcowa:
213
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
cynk, patofizjologia, choroby układu krążenia
Czytaj

W oparciu o literaturę przedmiotu przedstawiono rolę cynku (Zn) w fizjologii oraz patofizjologii chorób układu krążenia: nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca oraz w kardiomiopatiach. Omówiono właściwości Zn stabilizujące błony komórkowe, antyoksydacyjne, przeciwmiażdżycowe oraz antyapoptyczne. Przedstawiono zachowanie się stężeń Zn w surowicy, osoczu i tkankach w badaniach klinicznych i doświadczalnych dotyczących chorób układu krążenia. Zwrócono uwagę na interakcję Zn z innymi metalami oraz zmiany metabolizmu Zn pod wpływem stosowanego leczenia.