Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Leczenie ciężkich postaci nieswoistych zapaleń jelit u dzieci

Autor:
Józef Ryżko
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
2
Strona początkowa:
189
Strona końcowa:
193
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
nieswoiste zapalenia jelit, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna, leczenie immunosupresyjne, dzieci
Czytaj

Omówiono zasady działania, dawkowanie oraz efekty stosowania leków immunosupresyjnych: azatiopryny, 6-merkapropuryny, metotreksatu, cyklosporyny i infliksimabu. Przestawiono również niepożądane skutki tych leków, które ze względu na wiele działań ubocznych, stanowią kolejną grupę włączaną do leczenia przy braku skuteczności terapii sulfasalazyną i preparatami kwasu 5-aminosalicylowego (5-ASA). Wszystkie te leki powinny być stosowane w ośrodkach specjalistycznych, dysponujących zapleczem chirurgicznym, które u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit, stosuje się przy braku efektu leczenia immunosupresyjnego.