Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Alergiczne zapalenie jelita grubego u niemowląt

Autor:
Elżbieta Jarocka-Cyrta, Maciej Kaczmarski
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
2
Strona początkowa:
207
Strona końcowa:
209
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
alergiczne zapalenie jelita grubego, naciek eozynofilowy w blaszce właściwej
Czytaj

Alergiczne zapalenie jelita grubego (a.z.j.g.) jest jedną z postaci alergii pokarmowej w okresie niemowlęcym. Manifestacja kliniczna jest zróżnicowana, najczęściej stwierdza się prawidłowe lub biegunkowe stolce z domieszką świeżej krwi, kolkę, wzdęcia brzucha, rzadko niedobory masy ciała. Charakterystyczny jest wzrost liczby granulocytów kwasochłonnych w blaszce właściwej, nabłonku i warstwie mięśniowej przy zachowanej strukturze błony śluzowej. Przyjmuje się liczbę >60 eozynofilów na 10 pól widzenia (×400) jako kryterium histopatologiczne rozpoznania a.z.j.g. Po wprowadzeniu diety eliminacyjnej (mleko lub inne podejrzane produkty) następuje szybka poprawa kliniczna.