Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Składniki mineralne i witaminy w diecie redukcyjnej dzieci otyłych

Autor:
Stella Buczek, Edward Jabłoński
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
2
Strona początkowa:
121
Strona końcowa:
125
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
otyłość, diety niskokaloryczne, składniki odżywcze, dziewczęta, dzieci

Wprowadzenie: Diety niskoenergetyczne mogą prowadzić do niedoborów witamin i składników mineralnych, a w konsekwencji powodować niezamierzone zmiany stanu odżywienia młodych organizmów, np. awitaminozę lub zahamowanie wzrostu – szczególnie w przypadku, gdy dietę redukcyjną prowadzi się przez dłuższy czas. Cel pracy: Ocena zawartości witamin i składników mineralnych w dietach redukcyjnych stosowanych przez otyłe dzieci w wieku 7-9 lat i przez dziewczęta w wieku 13-15 lat. Materiał i metodyka: Analizą objęto 40 jadłospisów dziewcząt w wieku 13-15 lat oraz dzieci w wieku 7-9 lat, stosowanych w leczeniu nadwagi i otyłości. Dane o spożyciu uzyskano z dziennych zapisów prowadzonych przez dzieci wspólnie z ich rodzicami. Notowanie spożycia poprzedzone było instruktażem przeprowadzonym w Poradni Dietetycznej. Zarówno dzieciom, jak i dziewczętom, zalecano diety zawierające 1300 kcal energii. Zawartość energii i składników odżywczych w dietach wyliczono stosując program komputerowy FOOD 3.1. Wyniki: ?rednie spożycie energii dla 13-15-letnich dziewcząt było na poziomie 1168 kcal, tj. 50% w stosunku do zaleceń diety normalnej dla dziecka o masie 50 kg i o umiarkowanej aktywności fizycznej. Dla dzieci 7-9-letnich średnie spożycie wynosiło 1409 kcal, tj. 70% w stosunku do zaleceń diety normalnej dla dziecka o masie 27 kg i o umiarkowanej aktywności fizycznej. To zamierzone obniżenie spożycia energii spowodowało również zmiany podaży witamin i składników mineralnych. Spożycie dla dziewcząt i dzieci w stosunku do zaleceń wynosiło odpowiednio: wapnia 51 i 57%, żelaza 45 i 72%, cynku 58 i 72%, miedzi 51 i 40%, witaminy E 54 i 78%, tiaminy 59 i 80%, niacyny 60 i 71%. Wnioski: Stosowanie w żywieniu osób z nadwagą diet redukcyjnych może prowadzić do niedoborów niektórych witamin i składników mineralnych. Ocena żywienia pacjentów stosujących diety redukcyjne powinna stać się stałym elementem postępowania dietetycznego. Przy stosowaniu diet redukcyjnych niezbędna może okazać się ich suplementacja wybranymi składnikami mineralnymi i witaminami.