Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Współistnienie alergii pokarmowej IgE-zależnej u dzieci ze schorzeniami zapalnymi jelit

Autor:
Urszula Grzybowska-Chlebowczyk, Halina Woś, Katarzyna Musioł, Maria Szymańska, Marzena Piątkowska, Sabina Więcek
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
2
Strona początkowa:
133
Strona końcowa:
136
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
celiakia, nieswoiste zapalenie jelit, alergia pokarmowa
Czytaj

Wprowadzenie: Przewód pokarmowy jest potencjalnie predysponowany do alergii na pokarmy, szczególnie gdy zmienia się przepuszczalność bariery jelitowej. Zaburzenie przepuszczalności jelita jest jednym z objawów zapalenia zarówno w celiakii, jak i w nieswoistych zapaleniach jelit. Cel pracy: Ocena częstości występowania alergii pokarmowej w przebiegu celiakii i nieswoistych zapaleń jelit u dzieci. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 44 dzieci (26 dziewczynek i 18 chłopców), w wieku od 2 do 18 lat (śr. wieku 12,75). U 16 dzieci rozpoznano celiakię, u 19 wrzodziejące zapalenie jelita grubego, a u 9 chorobę Leśniowskiego-Crohna (ch. L.-C.). U wszystkich pacjentów oznaczono stężenie IgE całkowitej i(lub) IgE specyficznych na pokarmy. Wyniki: W grupie dzieci z celiakią u 4 pacjentów (25%) w wieku szkolnym występowały bardzo wysokie stężenia IgE. W grupie dzieci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego u 4 osób (22%) stwierdziliśmy obecność IgE specyficznych na pokarmy przy prawidłowych IgE całkowitym. W grupie dzieci z ch. L.-C. u 2 osób (22%) stwierdziliśmy podwyższone stężenie IgE całkowitej oraz uczulenie na białko mleka krowiego. Wnioski: Mimo różnic odpowiedzi immunologicznej w celiakii, w zapaleniach jelit i alergii pokarmowej, u części pacjentów obserwuje się współistnienie alergii IgE-zależnej, prawdopodobnie wtórnie do uszkodzenia jelita.