Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena stanu odżywienia dzieci z wybranymi jednostkami chorobowymi oraz zdrowych niemowląt współczynnikiem Książyka* i współczynnikiem Colea i Stanfielda

Autor:
Jan Józefczuk, Andrzej Radzikowski, Krzysztof Magda
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
2
Strona początkowa:
137
Strona końcowa:
140
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
stan odżywienia, choroba trzewna, zapalenie jelita grubego, zapalenie śluzówki żołądka i dwunastnicy, przewlekłe zakażenie układu moczowego, współczynnik Cole i Stanfielda, współczynnik Książyka, skala McLarena i Reada
Czytaj

Auksologiczną oceną objęto dzieci z chorobą trzewną, zapaleniem jelita grubego, zapaleniem śluzówki żołądka i dwunastnicy, przewlekłym zakażeniem układu moczowego i zdrowe niemowlęta. Oceny stanu odżywienia dokonano za pomocą współczynnika Cole i Stanfielda oraz współczynnikiem Książyka (WMC). We wszystkich analizowanych przypadkach metoda proponowana przez Książyka okazała się lepszym narzędziem wykrywania zaburzeń stanu odżywienia niż metoda Cole i Stanfielda.