Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Trudności w opiece pediatrycznej nad dziećmi po całkowitej korekcji wrodzonej atrezji przełyku z przetoką przełykowo-tchawiczą – doświadczenia własne

Autor:
Wojciech Radys, Anna Borkowska, Maria Korzon
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
2
Strona początkowa:
141
Strona końcowa:
144
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
atrezja przełyku, dzieci, opieka pediatryczna
Czytaj

Materiał i metodyka: Badaniami objęto 13 pacjentów z atrezją przełyku i przetoką przełykowo-tchawiczą po skutecznym zabiegu chirurgicznym leczonych w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii Dziecięcej AM w Gdańsku w latach 2000-2003. Wyniki: U 7 pacjentów (53,8%) stwierdzono inne wrodzone wady rozwojowe. U wszystkich pacjentów po korekcji chirurgicznej występowało zwężenie światła przełyku w miejscu zespolenia wymagające poszerzania endoskopowego. Trudności z połykaniem pokarmów stałych obserwowano u 5 z 7 dzieci (71,4%) powyżej 2 r.ż. Przypadki nawracającego obturacyjnego zapalenia oskrzeli lub zapalenia krtani zanotowano u 8 pacjentów (61,5%). U 5 pacjentów (38,5%) występowały objawy refluksu żołądkowo-przełykowego, zaś u 6 pacjentów (46,1%) niedobór masy ciała. Wnioski: Wiele różnorodnych objawów i dolegliwości związanych zarówno z wadami współistniejącymi, jak i wczesnymi, a zwłaszcza późnymi powikłaniami atrezji przełyku, powoduje konieczność ścisłej współpracy pediatrów, lekarzy rodzinnych i chirurgów dziecięcych w celu poprawienia stanu zdrowia dzieci i zapobieżenia następstwom powikłań, takich jak przełyk Barretta czy przewlekłe choroby płuc.