Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zaspokajanie potrzeb żywnościowych w różnych typach gospodarstw domowych – przyczyny niewłaściwego żywienia

Autor:
Marlena Piekut, Wacław Laskowski
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
2
Strona początkowa:
145
Strona końcowa:
151
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
dziecko, wydatki, żywność, potrzeby
Czytaj

W pracy przedstawiono sytuację ekonomiczną rodzin z dziećmi na utrzymaniu oraz wydatki tych gospodarstw na żywność. Gospodarstwa dzielono ze względu na fazę cyklu rozwoju rodziny, liczbę dzieci w rodzinie oraz ze względu na przynależność społeczno-ekonomiczną, miejsce zamieszkania oraz wykształcenie głowy rodziny. Zwrócono uwagę na przyczyny niewłaściwego żywienia oraz na zagrożenia, jakie mogą powstać w wyniku niedożywienia.