Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Uchyłki przełyku i żołądka przyczyną dolegliwości dyspeptycznych u dzieci – prezentacja przypadków

Autor:
Iwona Ignyś, Beata Klincewicz, Katarzyna Jończyk-Potoczna, Iwona Bączyk, Aleksandra Rybczyńska
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
2
Strona początkowa:
153
Strona końcowa:
156
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
uchyłki przełyku, uchyłki żołądka, dzieci, objawy dyspeptyczne
Czytaj

Wprowadzenie: Uchyłki górnego odcinka przewodu pokarmowego są rzadko opisywaną patologią u dzieci. Najczęściej są to uchyłki prawdziwe, będące uwypukleniem całej ściany przewodu pokarmowego. Mogą być one wadą wrodzoną (uchyłki pierwotne), bądź też rozwinąć się w wieku późniejszym (uchyłki wtórne). Cel pracy: Omówienie 3 przypadków z uchyłkami górnego odcinka przewodu pokarmowego, u których głównymi dolegliwościami były objawy dyspeptyczne. Materiał i metodyka: 3 pacjentów w wieku 3, 5 i 16 lat, z których dwoje hospitalizowano w Klinice Gastroenterologii z powodu nawracających bólów brzucha, jedno zaś w Klinice Onkohematologii z powodu procesu rozrostowego. U każdego pacjenta wykonano gastroduodenoskopię, w której ujawniono uchyłki przełyku i żołądka. Rozpoznanie potwierdzano badaniem radiologicznym przewodu pokarmowego. Wyniki: U 1 dziecka stwierdzono uchyłek wtórny przełyku, u 1 współistnienie uchyłka przełyku z pierwotnym uchyłkiem żołądka i u 1 dziecka uchyłek pierwotny żołądka. Wnioski: Uchyłki górnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci występują rzadko, jednak niekiedy mogą być powodem dysfagii i objawów dyspeptycznych.