Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Współwystępowanie choroby Hirschsprunga i mukowiscydozy u niemowlęcia z niedrożnością jelit

Autor:
Ewa Kowalska
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
2
Strona początkowa:
157
Strona końcowa:
159
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
choroba Hirschsprunga, mukowiscydoza, dzieci
Czytaj

Różnicowanie niedrożności jelit u niemowląt wymaga uwzględnienia wrodzonych zaburzeń z wykluczeniem choroby Hirschsprunga (HSCR), mukowiscydozy (CF) i nieprawidłowości anatomicznych. Na podstawie omówionego przypadku przedstawiono trudności diagnostyczne niedrożności przewodu pokarmowego u niemowląt. W piśmiennictwie nie znaleziono żadnego przypadku współwystępowania HSCR i CF.