Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Hiperkalcemia u niemowląt

Autor:
Ewa Kowalska
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
2
Strona początkowa:
161
Strona końcowa:
163
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
hiperkalcemia, niemowlęta, diagnostyka
Czytaj

W pracy omówiono przypadek samoistnej hiperkalcemii u niemowlęcia. Zwrócono uwagę na kliniczne aspekty hiperkalcemii z uwzględnieniem diagnostyki różnicowej i zasad leczenia.