Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego u 9-dniowego noworodka

Autor:
Ewa Kozielska, Jacek Brodzicki, Anna Borkowska
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
2
Strona początkowa:
165
Strona końcowa:
167
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
zapalenie błony śluzowej żołądka i przełyku, krwawienie z przewodu pokarmowego, noworodki
Czytaj

Przedstawiono przypadek 9-dniowego noworodka, u którego wystąpiły krwiste wymioty. W badaniu endoskopowym stwierdzono masywne zapalenie błony śluzowej żołądka i przełyku. W etiologii powyższych zmian wzięto pod uwagę drażniące działanie alkoholu oraz stres okołoporodowy.