Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Interpretacja etykietek na produktach spożywczych przez rodziców dzieci na diecie bezglutenowej lub z alergią na białka mleka krowiego*

Autor:
Nina Jakubik, Agnieszka Topczewska-Cabanek, Aleksandra Banaszkiewicz, Hanna Szajewska
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
2
Strona początkowa:
173
Strona końcowa:
177
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
alergia pokarmowa, alergia na gluten, celiakia, etykiety, produkty spożywcze
Czytaj

Wprowadzenie: Podstawą leczenia alergii pokarmowej lub celiakii jest stosowanie diety eliminacyjnej, a jej przestrzeganie jest uzależnione m.in. od umiejętności interpretacji etykiet na produktach spożywczych przez pacjentów lub ich opiekunów. Cel pracy: Ocena interpretacji etykiet na produktach spożywczych przez rodziców dzieci, będących na diecie bezglutenowej i(lub) bezmlecznej i deklarujących jej przestrzeganie. Materiał i metodyka: Badanie ankietowe przeprowadzono wśród rodziców dzieci z wcześniej rozpoznaną alergią na białka mleka krowiego i(lub) gluten lub celiakią, którzy deklarowali przestrzeganie odpowiedniej diety eliminacyjnej. Ankieta zawierała listę 57 produktów spożywczych wraz z ich składem identycznym z umieszczonym na opakowaniu. Zadaniem rodziców było zapoznanie się ze składem każdego produktu i podjęcie decyzji, czy nadaje się on do spożycia przez ich dziecko. Wyniki: W badaniu wzięło udział 51 osób. Żaden z 31 rodziców dzieci z alergią na białka mleka krowiego, 12 rodziców dzieci na diecie bezglutenowej oraz 8 rodziców dzieci uczulonych zarówno na białka mleka krowiego, jak i gluten nie zidentyfikował prawidłowo wszystkich produktów wymagających eliminacji. Wnioski: Badanie ankietowe przeprowadzone wśród rodziców dzieci z alergią na białka mleka krowiego i(lub) gluten lub celiakią i deklarujących przestrzeganie diety eliminacyjnej wykazało, że większość z nich ma problemy z prawidłową interpretacją informacji na etykietach. Niezbędny jest prostszy system oznakowania produktów spożywczych oraz odpowiednie szkolenie rodziców przez dietetyków.