Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Porównawcza ocena krótkotrwałego leczenia ognisk łuszczycy plackowatej propionianem klobetazolu i acetonidem fluocinolonu

Autor:
Adam Reich, Jacek Szepietowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
3
Strona początkowa:
123
Strona końcowa:
129
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
łuszczyca, miejscowe preparaty steroidowe, leczenie
Czytaj

Wstęp: Miejscowe preparaty kortykosteroidowe są najczęściej stosowanymi lekami w kontrolowaniu ognisk łuszczycy plackowatej w polskiej populacji pacjentów. Cel pracy: Celem niniejszej pracy była porównawcza ocena skuteczności i tolerancji 0,05% propionianu klobetazolu i 0,025% acetonidu fluocinolonu w leczeniu ognisk łuszczycy plackowatej. Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 30 osób z łuszczycą plackowatą (20 mężczyzn i 10 kobiet) w wieku od 18 do 69 lat. Każdy z pacjentów stosował 0,05% propionian klobetazolu i 0,025% acetonid fluocinolonu 2 razy dziennie przez 7 dni, na 2 uprzednio wybrane, symetrycznie położone ogniska chorobowe o podobnym nasileniu łuszczycy w ten sposób, że jedno ognisko było smarowane jednym preparatem, natomiast drugie ognisko drugim preparatem. Nasilenie choroby w analizowanych miejscach było oceniane przez lekarza przed rozpoczęciem leczenia oraz w 2, 4 i 7 dniu terapii przy użyciu elementów skali PASI. Na zakończenie leczenia zarówno lekarz, jak i pacjent dokonywali ponadto końcowej oceny efektu leczniczego oraz tolerancji stosowanych preparatów. Wyniki: W dniu rozpoczęcia badania nie obserwowano statystycznie istotnych różnic pomiędzy porównywanymi w analizie ogniskami łuszczycy. Obydwa testowane preparaty skutecznie redukowały nasilenie rumienią i nacieku oraz ilość łuski w okresie pierwszych 4 dni leczenia. Jednakże w przypadku 0,025% acetonidu fluocinolonu nie uzyskano znaczącej poprawy między 4 a 7 dniem terapii. Natomiast 0,05% propionian klobetazolu w maści nadal był skuteczny w redukcji nasilenia zmian łuszczycowych. Porównanie dynamiki ustępowania objawów chorobowych wykazało wyższą skuteczność 0,05% propionianu klobetazolu w porównaniu z 0,025% acetonidem fluocinolonu w redukcji wszystkich ocenianych parametrów: rumienią, nacieku i łuski. W ocenie pacjentów, 71,4% osób oceniła 0,05% propionian klobetazolu jako bardziej skuteczny w redukcji zmian łuszczycowych, a jedynie 14,3% wskazała na 0,025% acetonid fluocinolonu jako preparat bardziej efektywny (p<0,0(0)1). Ocena tolerancji stosowanych preparatów wykazała dobrą tolerancję obydwu testowanych leków. Wnioski: Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że 0,05% propionian klobetazolu jest bardziej skuteczny w porównaniu z 0,025% acetonidem fluocinolonu w redukcji nasilenia procesu łuszczycowego, natomiast tolerancja obu preparatów w krótkotrwałej terapii jest podobna.