Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Co fryzjerzy wiedzą o chorobach owłosionej skóry głowy?

Autor:
Rafał Białynicki-Birula, Anna Skórek, Agnieszka Bojda
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
3
Strona początkowa:
143
Strona końcowa:
147
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
fryzjerzy, owłosiona skóra głowy, choroby owłosionej skóry głowy, badanie ankietowe
Czytaj

Wstęp: Fryzjerzy świadczą usługi w zakresie pielęgnacji i strzyżenia włosów. Dzięki możliwości obserwacji całej powierzchni owłosionej skóry głowy często są pierwszymi osobami, które mogą stwierdzić zmiany skórne w tej okolicy. Celem pracy było zbadanie, czy fryzjerzy są przygotowani do wstępnego rozpoznania zmian skórnych na owłosionej skórze głowy i jak reagują na zaobserwowane zmiany skórne. Materiał i metody: Badanie ankietowe skierowane było do fryzjerów pracujących we Wrocławiu. Ankieterzy zwracali się z prośbą o odpowiedź na pytania dotyczące przygotowania zawodowego oraz sprawdzające wiadomości odnośnie do chorób owłosionej skóry głowy. Osoby ankietowane deklarowały znajomość poszczególnych dermatoz oraz określały, czy są to choroby zakaźne. W celu praktycznego zweryfikowania znajomości zagadnień wykorzystano barwne ryciny (zdjęcia) ze zmianami skórnymi owłosionej skóry głowy (łuszczycą, łojotokowym zapaleniem skóry, grzybicą głęboką, kaszakiem, znamieniem łojotokowym, łysieniem plackowatym oraz łysieniem androgenowym). Wyniki: Badanie ankietowe objęło 100 fryzjerów, z których 72 osoby (72%) zgodziły się na poddanie badaniu ankietowemu. Większość badanych - 62 osoby (86%), ukończyła 3-letnią szkołę zawodową. W programie szkoły zawodowej nie było wydzielonego przedmiotu odnoszącego się do chorób skóry. Podręczniki dla fryzjerów bardzo skrótowo omawiały problem chorób skóry. Osoby ankietowane nie korzystały z podręczników ani atlasów dermatologicznych. 43% (31 osób) badanych uważało, że potrafi odróżnić zmiany zakaźne od zmian niezakaźnych, ale tylko 15% ankietowanych (11 osób) prawidłowo oceniło zakaźność zmian prezentowanych na zdjęciach. Żaden z ankietowanych nie rozpoznał prawidłowo wszystkich zmian. 28% (20 osób) ankietowanych nie było w stanie rozpoznać żadnej z 8 prezentowanych na fotografiach zmian, 29% (21 osób) rozpoznało tylko 1, 22% (16 osób) - 2, 10% (7 osób) - 3, 7% (5 osób) - 4, a 4% (3 osoby) - 5 i była to największa liczba rozpoznawanych zmian. Największe obawy budziła grzybica, łuszczyca oraz łojotokowe zapalenie skóry. Tylko 11 % (8 osób) fryzjerów deklarowało, że przyjęłoby klienta z grzybicą, 49% (35 osób) - klienta z łuszczycą, a 67% (48 osób) obsłużyłoby klienta z łojotokowym zapaleniem skóry. Wnioski: Podręczniki dla fryzjerów nie dawały wystarczającego przygotowania do prawidłowego rozpoznania chorób na podstawie barwnych rycin, a bardziej przyczyniały się do powstania przekonania, że ankietowani znają te zagadnienia. W rzeczywistości praktyczna wiedza była niedostateczna, podobnie jak orientacja co do zakaźności chorób skóry. Konieczne jest ustawiczne szkolenie fryzjerów w tym zakresie. W tym celu należy opracować atlas, który poszerzałby ich wiadomości dotyczące chorób owłosionej skóry głowy oraz organizować kursy doskonalące (z demonstracją pacjentów i licznych przezroczy) prowadzone przez dermatologów. Obecny stan wiedzy fryzjerów z zakresu zagadnień, które, zdawałoby się leżą w polu ich zainteresowania, jest zdecydowanie niewystarczający.