Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wartner® - nowa metoda krioterapii brodawek zwykłych. Badania doświadczalne in vitro i próba kliniczna

Autor:
Rafał Białynicki-Birula
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
3
Strona początkowa:
149
Strona końcowa:
153
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
krioterapia, brodawki zwykłe, ultrasonografia 20 MHz, eter dwumetylowy
Czytaj

Cel: Celem pracy było zbadanie skuteczności krioterapii za pomocą Wartnera®, ze szczególnym uwzględnieniem terapii brodawek zwykłych (verrucae vulgares). Krioterapia za pomocą ciekłego azotu, którego temperatura parowania wynosi -196,8°C jest powszechnie stosowaną metodą w terapii brodawek. Tradycyjna metoda, polegająca na zamaczaniu kwaczy-ka z waty w pojemniku z ciekłym azotem i następnie zamrażaniu tkanek przez nałożenie tej niewielkiej jego ilości, jest nadal szeroko rozpowszechniona. Materiał i metody: Do badań wykorzystano 4 zestawy Wartnera®. Przeanalizowano budowę aplikatora wykonanego z gąbki (pojemność=0,38 cm3) oraz fizyczne podstawy krioterapii Wartnerem®. Aerozol zawierał mieszaninę eteru dwumetylowego i propanu. Zaprojektowano model laboratoryjny do badań in vitro. Przyjęto, że powstawanie strefy mrożenia można obserwować w żelu żelatynowym, którego, podobnie jak w przypadku ludzkiej skóry, głównym składnikiem jest woda. Grupę badaną stanowiło 6 pacjentów z brodawkami rąk i 1 z mięczakiem zakaźnym. Krioterapię wykonano za pomocą Wartnera®. Zmiany skórne po krioterapii były oceniane klinicznie. U niektórych pacjentów dodatkowo wykonano badanie ultrasonograficzne (USG 20 MHz). Wyniki: Analizując teoretyczne podstawy fizyczne, stwierdzono, że dwa zjawiska fizyczne były zasadnicze dla działania Wartnera®. Pierwsza faza polegała na adiabatycznym rozprężeniu propanu, stąd temperatura aplikatora wynosiła około -56,8°C. Aplikator był nasączony eterem dwumetylowym. Druga faza polegała na odparowaniu eteru dwumetylowego, którego ciepło parowania wynosi 377 J/g. Model laboratoryjny z wykorzystaniem żelu wykazał skuteczność krioterapii za pomocą Wartnera® podobną do krioterapii z wykorzystaniem ciekłego azotu. Na podstawie objawów klinicznych i badania USG 20 MHz również wykazano reakcję naskórka i skóry właściwej u badanych pacjentów podobną jak po krioterapii ciekłym azotem. Wnioski: Krioterapia jest techniką terapeutyczną o ugruntowanej pozycji. Wartner® jest nową metodą, która nie wymaga zastosowania kosztownego sprzętu, a jego skuteczność jest porównywalna z obecnie stosowanymi zabiegami krioterapii.