Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nowe możliwości leczenia atopowego zapalenia skóry

Autor:
Vasile Benea, Simona-Roxana Georgescu, Liana Manolache, Dumitru Muresan, Ołilia-Elisabeła Benea
Typ:
Prace poglądowe
Język:
EN
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
3
Strona początkowa:
163
Strona końcowa:
172
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
atopia, atopowe zapalenie skóry, terapia
Czytaj

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą, nawrotową zapalną dermatozą cechującą się występowaniem świądu. Często występuje u członków rodzin obciążonych atopią. Zachorowalność na AZS wzrasta w ostatnich latach. Patogeneza AZS nie została w pełni poznana, ale wiadomo, że komórki zapalne (szczególnie limfocyty T) odgrywają zasadniczą rolę. Obecnie stosowane sposoby terapii działają poprzez hamowanie aktywności układu immunologicznego i są skuteczne w leczeniu oraz zapobieganiu zaostrzeniom. Nie ma jednak w pełni skutecznego sposobu uzyskania długoterminowej remisji. Najbardziej pożądana byłaby terapia przyczynowa, niemniej nie jest znana. Opierając się na obecnie znanych faktach odnośnie do działania układu immunologicznego skóry w AZS, zaproponowano racjonalne podejście do ingerencji w kaskadę reakcji zapalnej. Nowa grupa preparatów immunomodulujących do stosowania miejscowego wzbogaciła arsenał dostępnych leków w leczeniu AZS, stwarzając nowe możliwości długoterminowej terapii oraz poprawiając jakość życia pacjentów z AZS. Przyszłe sposoby leczenia mogą polegać na zastosowaniu substancji wpływających na zdolność prezentacji antygenów przez komórki dendrytyczne, silnie pobudzających odpowiedź komórek Th1 (zalecanych we wczesnym dzieciństwie) lub hamujących odpowiedź komórek Th2 itp.