Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Świąd w atopowym zapaleniu skóry: obraz kliniczny, patogeneza oraz rola pimekrolimusu w redukcji świądu

Autor:
Jacek Szepietowski, Adam Reich, Rafał Białynicki-Birula
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
3
Strona początkowa:
173
Strona końcowa:
176
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
atopowe zapalenie skóry, świąd, pimekrolimus, leczenie
Czytaj

?wiąd jest jednym z głównych objawów atopowego zapalenia skóry (AZS). Przyjmuje się, że nie ma pacjenta chorego na AZS niedoświadczającego tego przykrego odczucia. Patomechanizm świądu u chorych na AZS jest złożony i nie w pełni poznany. Postuluje się udział zarówno czynników neurogennych i neuropatycznych, jak też miejscowych zaburzeń w skórze. W ostatnim okresie dostępny jest nowy lek - pimekrolimus - wpływający na przebieg AZS. W pracy dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego klinicznej manifestacji oraz patogenezy świądu u chorych na AZS. Przedstawiono ponadto aktualne doniesienia na temat skuteczności pimekrolimusu w redukcji świądu wśród pacjentów z AZS.