Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Naczyniaki jamiste i malformacje naczyniowe u niemowląt

Autor:
Ewa Pierzchała, Ligia Brzezińska-Wcisło
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
3
Strona początkowa:
177
Strona końcowa:
181
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
niemowlęta, naczyniaki, malformacje, patogeneza
Czytaj

Naczyniak jamisty jest łagodnym nowotworem skóry. Występuje u około 5-10% niemowląt. Ujawnia się już w momencie urodzenia lub w pierwszych tygodniach życia, częściej u dziewczynek, szczególnie wcześniaków. Rozrasta się szybko przez proliferację komórek śródbłonka naczyń. Przyczyna proliferacji nie została do tej pory wyjaśniona. Podział kliniczny i morfologiczny naczyniaków skóry obejmuje ich postacie płaskie i jamiste. Naczyniaki płaskie są zbudowane z dużej ilości naczyń kapilarnych, natomiast naczyniaki jamiste w swej strukturze zawierają zarówno kapilary, jak i olbrzymie naczynia jamiste. Istotny problem dermatologiczny stanowią naczyniaki jamiste. Przechodzą one kolejne okresy rozwoju: okres proliferacji, okres stagnacji i okres samoistnej regresji. Z upływem czasu, w większości przypadków naczyniaki jamiste mają tendencję do samowyleczenia. W indywidualnych przypadkach nie można przewidzieć naturalnej historii naczyniaka jamistego, a ponieważ stanowi on często ważny problem estetyczny, wcześnie podejmowane jest leczenie mające spowodować regresję zmiany. Najczęściej stosuje się: interferon a (IL-a), krioterapię, steroidoterapię lub oczekuje się na spontaniczną regresję. Mechanizm regresji został opisany i potwierdzony histopatologicznie. W bioptatach z ustępujących zmian skórnych stwierdzono w naczyniakach jamistych kolagenizację ściany naczyń i zamykanie się ich światła. Malformacje naczyniowe powstają na drodze waskulogenezy i często mogą być mylone z naczyniakami. Metodą diagnozowania i odróżnienia tych dwu typów zmian jest badanie przepływu krwi w naczyniach metodą Dopplera.