Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Masa ciała i BMI a przewidywany wynik doustnej próby prowokacji pokarmowej u dzieci z Ig-E niezależną nadwrażliwością pokarmową

Autor:
Jolanta Wasilewska, Maciej Kaczmarski, Piotr Protas, Izabela Roszko
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
3
Strona początkowa:
301
Strona końcowa:
304
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
masa ciała, BMI, nadwrażliwość pokarmowa, doustna próba prowokacji pokarmowej
Czytaj

Wprowadzenie: Reakcje nadwrażliwości na pokarmy mogą przebiegać z zaburzeniem stanu odżywienia. Cel pracy: Ocena przyrostów masy ciała i BMI u dzieci z objawami nadwrażliwości pokarmowej w przewidywaniu wyniku doustnej próby prowokacji pokarmowej. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 51 dzieci (23 chłopców, 28 dziewcząt) w wieku od 2,08 do 11,5 r.ż. (5,17±2,66 r.ż., 95%CI 4,42-5,91 r.ż.). Próbę prowokacji mlekiem krowim wykonano u 47 dzieci a glutenem u 4 dzieci. Wyniki i wnioski: Dodatni wynik prowokacji doustnej stwierdzono u 6/51 badanych (11,8%). ?rednia wieku dzieci z ujemnym wynikiem prowokacji wynosiła 5,89±2,86 r.ż. (95%CI 4,55-7,23), średnia wieku dzieci z dodatnim wynikiem prowokacji wynosiła 3,44±1,13 (95%CI 2,39-4,49). W badanej grupie dzieci wartość predykcyjna zahamowania przyrostów masy ciała w przewidywaniu końcowego dodatniego wyniku prowokacji wynosiła – 0,18, czułość – 0,67 a swoistość – 0,60. Natomiast wartość predykcyjna braku zahamowania przyrostów masy ciała w potwierdzaniu ujemnego wyniku prowokacji wynosiła – 0,93, co wskazuje na wartość diagnostyczną braku tego objawu.