Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza efektywności kosztów opaskowania żylaków przełyku w profilaktyce pierwszego krwotoku u dzieci z nadciśnieniem wrotnym

Autor:
Danuta Celińska-Cedro, Ewa Orlewska, Piotr Socha, Mikołaj Teisseyre, Marek Woynarowski, Józef Ryżko, Jerzy Socha
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
3
Strona początkowa:
317
Strona końcowa:
322
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
żylaki, opaskowanie, profilaktyka, ekonomika
Czytaj

Cel pracy: Określenie opłacalności endoskopowego opaskowania żylaków przełyku (EOŻP) w profilaktyce wystąpienia pierwszego krwawienia w porównaniu z „nie-leczeniem” (NL). Materiał i metodyka: Badanie ma charakter obserwacyjny, prospektywny z retrospektywną kontrolą. Kryteriami włączenia chorych do badania było: wiek powyżej 2 roku życia oraz obecność żylaków przełyku bez przebytego krwotoku. Dane o wynikach (wskaźnik eradykacji, krwawienia, zabiegi chirurgiczne) i bezpośrednich kosztach medycznych w 1-rocznym horyzoncie czasowym gromadzono prospektywnie w grupie EOŻP (43 dzieci) i retrospektywnie w grupie kontrolnej (57 dzieci). Analizę kosztów przeprowadzono z perspektywy szpitala, biorąc pod uwagę bezpośrednie koszty medyczne. Wyniki: Eradykację żylaków uzyskano u 39 (88%) dzieci w grupie leczonych EOŻP. Liczba eradykacji, krwotoków, endoskopowych zabiegów skleroterapii i opaskowania oraz zabiegów chirurgicznych w przeliczeniu na 1 chorego w grupach EOŻP i kontrolnej wynosiła odpowiednio: 0,92 vs 0; 0,042 vs 1; 0 vs 0,89; 2,25 vs 0,24; 0 vs 0,034 (p<0,05) u dzieci z blokiem wewnątrzwątrobowym i 0,89 vs 0; 0 vs 0,32; 0 vs 0,36; 2,15 vs 0,11; 0 vs 0,07 (p<0,05) u dzieci z blokiem przedwątrobowym. Koszt w przeliczeniu na 1 chorego z blokiem przedwątrobowym wynosił 3302 PLN w grupie EOŻP i 3426 PLN w grupie kontrolnej. U chorych z blokiem wewnątrzwątrobowym koszt w przeliczeniu na 1 chorego wynosił 3714 PLN w grupie EOŻP i 8723 PLN w grupie kontrolnej. Wynika z tego, w grupie 100 chorych z blokiem przedwątrobowym leczonych opaskowaniem można w ciągu roku uzyskać 89 eradykacji i uniknąć 32 krwotoków z żylaków przełyku, oszczędzając jednocześnie 12 400 PLN. W grupie 100 chorych z blokiem wewnątrzwątrobowym leczonych opaskowaniem można w ciągu roku uzyskać 92 eradykacji i uniknąć 96 krwotoków z żylaków przełyku, oszczędzając jednocześnie 500 900 PLN. Wnioski: Opaskowanie w porównaniu do „nie-leczenia” jest metodą dominującą: w profilaktyce pierwszego krwotoku z żylaków przełyku u dzieci zapewnia uzyskanie lepszego wyniku przy niższych kosztach niż postępowanie alternatywne.