Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Terapia genowa w niewydolności serca – modyfikacja obiegu wapnia

Autor:
Przemysław Leszek
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
3
Strona początkowa:
319
Strona końcowa:
322
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
ekspresja genów, terapia genowa, białka regulujące gospodarkę wapniową, niewydolność serca
Czytaj

Skurcz i rozkurcz mięśnia sercowego zależą od cyklicznych wahań poziomu jonów wapnia (Ca2+) w cytoplazmie komórki mięśniowej. Kluczowym zjawiskiem dla inicjacji skurczu komórki jest wydzielanie jonów Ca2+ z siateczki sarkoplazmatycznej przez receptor rianodynowy na skutek jego aktywacji przez napływające jony Ca2+. Wzrost stężenia jonów Ca2+ w cytoplazmie powoduje aktywację białek aparatu kurczliwego i w efekcie skurcz komórki. Kolejnym szybko następującym procesem jest usunięcie wolnych jonów Ca2+ z cytoplazmy do siateczki sarkoplazmatycznej (ATPaza wapniową siateczki śródplazmatycznej) oraz na zewnątrz komórki drogą wymiany jonów Ca2+ na jony Na+ przez wymiennik Na+/Ca2. W niewydolności serca zmiany w ekspresji genów kodujących białka odpowiedzialne za komórkowy obieg Ca2+ prowadzą do zmniejszenia szybkości zarówno skurczu jak i rozkurczu. Zmiany te, korelujące dodatnio ze stopniem niewydolności, związane są z modyfikacją w przepływie Ca2+. Poznanie powyższych zmian jest kluczowe dla zrozumienia patofizjologii niewydolności mięśnia sercowego oraz wprowadzenia nowych technik leczenia pacjentów z niewydolnym sercem. W prezentowanej pracy przedstawiono prawidłową, jak i zmodyfikowaną wtórnie do niewydolności serca ekspresję białek odpowiedzialnych za obieg Ca2+. Zasygnalizowano również, pierwsze próby modyfikacji powyższych zmian drogą terapii genowej.