Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Echokardiograficzna próba dipirydamolowa

Autor:
Anna Kopff, Jarosław Drożdż, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
3
Strona początkowa:
329
Strona końcowa:
334
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
echokardiografia obciążeniowa, dipyridamol, żywotność mięśnia sercowego, rezerwa wieńcowa
Czytaj

Nieinwazyjne badania pełnią we współczesnej kardiologii ważną rolę zarówno w diagnostyce, jak i określaniu ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. W ostatnich latach obiecującą techniką okazała się być echokardiografia obciążeniowa. Jednym z często stosowanych środków farmakologicznych jest dipyridamol. Działa on wazodilatacyjnie powodując wzrost przepływu w obszarze zaopatrywanym przez prawidłowe naczynia wieńcowe, a w przypadku istotnego zwężenia wywołuje niedokrwienie dzięki zjawisku podkradania. Test dipirydamolowy okazuje się być przydatny w diagnostyce i określaniu ryzyka choroby niedokrwiennej serca, ocenie żywotności mięśnia sercowego i rezerwy wieńcowej. W artykule omówiono wskazania, metodykę przeciwwskazania, objawy niepożądane, wykonalność oraz kliniczne zastosowanie testu.