Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zmiany w sercu w przebiegu zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa

Autor:
Hanna Przepiera-Będzak, Małgorzata Peregud-Pogorzelska, Iwona Brzosko, Andrzej Wojtarowicz, Marek Brzosko, Zdzisława Kornacewicz-Jach
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
3
Strona początkowa:
345
Strona końcowa:
348
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, niedomykalność aortalna, niedomykalność mitralna, zaburzenia przewodzenia
Czytaj

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (z.z.s.k.) jest zaliczane do seronegatywnych spondyloartropatii. Zmiany zapalne obejmują przede wszystkim stawy kręgosłupa oraz stawy krzyżowo-biodrowe. W przebiegu choroby może dochodzić do rozwoju zmian narządowych, takich jak: zwłóknienie płuc, zapalenie tęczówki oraz zmian w układzie sercowo-naczyniowym. Do typowych zmian w układzie sercowo-naczyniowym w przebiegu z.z.s.k. należy poszerzenie aorty z niedomykalnością zastawek oraz zaburzenia przewodnictwa. Niedomykalność zastawki aortalnej najczęściej jest bezobjawowa i występuje od 1 do 16% chorych, poszerzenie aorty stwierdza się u 60% pacjentów. Zaawansowanie zmian w aorcie oraz częstość ich występowania zwiększa się z czasem trwania choroby, stopniem jej zaawansowania, jak również wiekiem pacjenta. Zaburzenia przewodzenia są drugim co do częstości przejawem choroby serca u pacjentów z z.z.s.k. Częstość występowania zaburzeń przewodzenia jest zmienna i waha się w granicach od 1 do 33%. Najczęstsze są bloki przedsionkowo-komorowe, rzadziej występują bloki odnóg pęczka Hisa oraz bloki wiązek. Zaburzenia przewodnictwa często mają charakter przemijający. Częstość występowania zmian w układzie sercowo-naczyniowym wskazuje na potrzebę współpracy reumatologa z kardiologiem.