Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czynnik natriuretyczny typu B w chorobie niedokrwiennej serca: co nowego w roku 2004?

Autor:
Marcin Grabowski, Krzysztof J. Filipiak, Grzegorz Karpiński
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
3
Strona początkowa:
353
Strona końcowa:
355
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
czynnik natriuretyczny typu B, choroba niedokrwienna serca
Czytaj

Czynnik natriuretyczny typu B (BNP) jest 32-aminokwasowym neurohormonem syntetyzowanym w miokardium komór serca i uwalnianym do krążenia w odpowiedzi na rozciągnięcie miocytów. Jako marker sercowy BNP ma udowodnioną wartość diagnostyczną w niewydolności serca. Przełom roku 2003/2004 zaowocował znaczną ilością prac na temat wartości prognostycznej stężeń BNP w chorobie niedokrwiennej serca. Oba peptydy natriuretyczne (BNP oraz NT-proBNP) okazały się przydatnymi narzędziami w stratyfikacji ryzyka u chorych ze świeżym zawałem serca, jak i innymi typami ostrych zespołów wieńcowych, w tym także w przewidywaniu ryzyka zgonu. Oba biomarkery spełniają wiele cech „markera idealnego”, posiadającego niezależną i dodatkową wartość prognostyczną w stosunku do tradycyjnych – klinicznych, elektrokardiograficznych i biochemicznych (także w porównaniu z troponinami) markerów ryzyka. U chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi, BNP oraz NT-proBNP wykazują istotną wartość prognostyczną, zarówno w grupie chorych z cechami niewydolności lewokomorowej/dysfunkcji lewej komory przy przyjęciu/w trakcie hospitalizacji lub w wywiadzie, jak i w grupie z prawidłową czynnością lewej komory. Mogą być łatwo powtarzane w trakcie hospitalizacji. Pojawia się postulat, że ich oznaczanie powinno być włączone do rutynowego postępowania u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi. Artykuł podsumowuje ostatnie publikacje dotyczące zastosowania stężeń BNP w chorobach sercowo-naczyniowych.