Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Śluzak prawego przedsionka skojarzony z blokiem przedsionkowo-komorowym. Opis przypadku

Autor:
Marek Bronisz, Agata Bronisz, Iwona Świątkiewicz, Jacek Kubica, Maurycy Missima, Piotr Nowakowski, Arkadiusz Grubecki
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
3
Strona początkowa:
359
Strona końcowa:
362
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
śluzak prawego przedsionka, blok przedsionkowo-komorowy
Czytaj

Przedstawiamy rzadki przypadek skojarzonego wystąpienia asymptomatycznego śluzaka prawego przedsionka z zaburzeniami przewodnictwa przedsionkowo-komorowego. Sądzimy, że zasługuje on na uwagę, ponieważ dokumentuje użyteczność i potrzebę wykonywania badania echokardiograficznego u chorych z izolowanymi zaburzeniami przewodnictwa, zwłaszcza przed implantacją układów stymulujących. Mężczyznę, lat 54, przyjęto do szpitala z powodu trwającej od 4 tygodni męczliwości, duszności wysiłkowej i osłabienia, z towarzyszącą bradykardią. W badaniu przedmiotowym poza zwolnioną czynnością serca nie stwierdzono istotnych odchyleń od normy. Elektrokardiogram wykazał blok przedsionkowo-komorowy 2:1 z towarzyszącym blokiem prawej odnogi pęczka Hissa. Z uwagi na utrzymującą się bradykardię oraz brak uchwytnej, odwracalnej przyczyny zaburzeń przewodnictwa chorego zakwalifikowano do implantacji rozrusznika. Przed przekazaniem do ośrodka wszepiającego stymulatory wykonano badanie echokardiograficzne uwidaczniając guz w obrębie prawego przedsionka potwierdzony w badaniu przezprzełykowym. Chorego operowano, usuwając guz, jednocześnie implantując czasowe nasierdziowe elektrody układu stymulującego z powodu wystąpienia tuż przed zabiegiem całkowitego bloku przedsionkowo-komorowego. W 7 dobie po operacji, z powodu utrzymywania się całkowitego bloku przedsionkowo-komorowego, implantowano choremu dwujamowy układ stymulujący. Wielkość, lokalizacja guza oraz brak objawów ogólnych sugerują, że opisany przypadek stanowi rzadkie i niezależne skojarzenie śluzaka serca z zaburzeniami przewodnictwa.