Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Częstoskurcz nadkomorowy u płodu rozpoznany w 26 tygodniu ciąży. Opis przypadku

Autor:
Beata Kierzkowska, Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Urszula Kowalska-Koprek, Andrzej Piotrowski, Jerzy Stańczyk
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
3
Strona początkowa:
363
Strona końcowa:
366
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
częstoskurcz nadkomorowy, niewydolność krążenia, leczenie antyarytmiczne, echokardiografia płodowa
Czytaj

W pracy przedstawiamy przypadek utrwalonego częstoskurczu nadkomorowego u płodu wykrytego w 26 tygodniu ciąży. Mimo leczenia antyarytmicznego (digoksyna, a następnie digoksyna i sotalol) oraz antybiotykoterapii zastosowanych u ciężarnej, nie uzyskano powrotu rytmu zatokowego. Wobec progresji objawów zastoinowej niewydolności serca płodu (powiększenie sylwetki serca, niedomykalność zastawki trójdzielnej, płyn w osierdziu, płyn w jamie otrzewnej, obrzęk tkanki podskórnej), narastającej leukocytozy u matki oraz pojawienia się deceleracji w zapisie kardiotokograficznym, podjęto decyzję o rozwiązaniu ciąży w 31 tygodniu drogą cięcia cesarskiego. Urodzono noworodka płci żeńskiej o masie ciała 1450 g, ocenionego w skali Apgar na 5 punktów. Dziecko przekazano do Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii, gdzie przerwano częstoskurcz po trzeciej dożylnej dawce adenozyny. Z uwagi na nawracanie napadów częstoskurczu nadkomorowego, wdrożono terapię glikozydami naparstnicy (dikosyną, a następnie metylodigoksyną) – z dobrym efektem. Obecnie, w trzecim miesiącu życia, niemowlę nadal wymaga intensywnego nadzoru i systematycznej kontroli kardiologicznej, a aktualny problem stanowią u niego powikłania wcześniactwa. W pracy podkreślono znaczenie prenatalnego badania echokardiograficznego w diagnostyce i leczeniu zagrażających życiu zaburzeń rytmu serca u płodu.