Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: VI Warszawskie Dni Farmakoterapii Kardiologicznej 2004. Warszawa, 24-25.06.2004

Autor:
Marcin Grabowski
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
3
Strona początkowa:
375
Strona końcowa:
376
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
VI Warszawskie Dni Farmakoterapii Kardiologicznej
Czytaj

W dniach 24-25 czerwca 2004 r. odbyła się kolejna, szósta edycja „Warszawskich Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki” pod nową nazwą „Warszawskich Dni Farmakoterapii Kardiologicznej” (WDFK). Ta coroczna impreza organizowana i odbywana była w tym roku pod patronatem: Komisji Kardiologii Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN, Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, I Katedry i Kliniki Kardiologii AM w Warszawie, Katedry i Kliniki Kardiologii II Wydziału Lekarskiego oraz Katedry i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej AM w Warszawie. W pierwszym dniu Konferencji odbyły się cztery sesje. Tradycyjnie, tuż po otwarciu odbyła się sesja zatytułowana „Farmakologia”, na której uczestnicy wysłuchali wykładów dotyczących nowych koncepcji i kontrowersji wokół leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych (dr M. Bujalska), neurobiologicznych mechanizmów akupunktury (prof. M. Kowalczyk), drgawek (dr J. Szyndler), receptorów komórek smakowych języka (doc. P. Bieńkowski). Drugą w kolejności, również stałą pozycją w programach naszych spotkań, była sesja: „Farmakoekonomika”. Przytoczone zostały bardzo ciekawe opracowania farmakoekonomiczne dotyczące efektywności klinicznej wybranych inhibitorów konwertazy angiotensyny (mgr R. Plisko), efektywności kosztów intensywnej insulinoterapii u chorych z cukrzycą typu 2 po zawale mięśnia sercowego (dr J. Lis), kwestionariusza oceny jakości życia pacjentów z chorobą niedokrwienną serca (POL-CAD) (dr R. Jaworski), analizy kosztowo-efektywnej klopidogrelu (dr A. Pietrasik) oraz ekonomicznych aspektów leczenia napadowych tachyarytmii nadkomorowych stałą stymulacją (dr P. Ruciński). Równolegle odbyło się spotkanie krajowego zespołu nadzoru specjalistycznego w dziedzinie kardiologii – konsultantów wojewódzkich i konsultanta krajowego (patrz osobne sprawozdanie ze spotkania, jak i odbywanej następnego dnia konferencji prasowej – relacja prof. G. Opolskiego opublikowana w poprzednim numerze Kardiologii Polskiej). Dwie sesje popołudniowe były tematycznie ze sobą powiązane i dotyczyły problematyki zespołu metabolicznego i leczenia zaburzeń lipidowych. W trakcie sesji „Zespół metaboliczny” stwierdzenie, że zespół metaboliczny stanowi „epidemię XXI wieku” (doc. A. Mamcarz) stanowiło wstęp do przedstawienia istotnych aspektów tego zespołu: sposobów interwencji w dyslipidemii (prof. B. Cybulska), leczenia nadciśnienia tętniczego (prof. A. Januszewicz) oraz kontroli glikemii (prof. W. Karnafel). Kontynuację tego zagadnienia stanowiła sesja pt. „Statyny i fibraty – razem czy osobno?”. Dotyczyła ona zagadnienia terapii skojarzonej w leczeniu hiperlipidemii (prof. Z. Kornacewicz-Jach) z uwzględnieniem działań niepożądanych fibratów (dr M. Grabowski) i statyn (dr K.J. Filipiak). Sesję zakończyła symulacja przypadków klinicznych (doc. A. Mamcarz). Drugi dzień Sympozjum – 25 czerwca – zdominowały zagadnienia kliniczne. Od rana toczyły się warsztaty – „EKG nie jest trudne!”: EKG w ostrych zespołach wieńcowych (dr G. Karpiński) oraz EKG w różnicowaniu rodzajów częstoskurczów (dr E. Koźluk). Mimo wczesnej pory spotkania frekwencja podczas warsztatów zaskoczyła organizatorów, zmuszając do pośpiesznego zorganizowania dodatkowych miejsc na sali. Materiały z warsztatów znajdują się na stronie http://www.amwaw.edu.pl/ekg. Równolegle do warsztatów EKG odbywała się moderowana sesji posterowa, zatytułowana „Od farmakologii do farmakoterapii i farmakoekonomiki”, na której łącznie zaprezentowano ponad 70 oryginalnych doniesień. Jury (przewodnicząca: prof. B. Tarchalska-Kryńska, członkowie: doc. J.D. Kasprzak, dr J. Kuźniar, doc. A. Mamcarz, prof. W. Musiał) przyznało w sumie: dwie pierwsze nagrody, cztery drugie nagrody, pięć trzecich nagród oraz 15 wyróżnień. Streszczenia wszystkich prac oryginalnych – wzorem lat ubiegłych dzięki uprzejmości Redaktora Naczelnego – prof. M. Krzemińskiej-Pakuły, zostały opublikowane na łamach suplementu „Polskiego Przeglądu Kardiologicznego”. Kontynuację warsztatów EKG stanowiła sesja pt. „Postępy terapii zaburzeń rytmu”, która dotyczyła m.in.: terapii resynchronizacyjnej (dr W. Mojkowski), możliwości chirurgicznych (prof. B. Suwalski), elektrofizjologicznych (dr E. Koźluk) i połączenia obu tych metod (prof. G. ?wiątecka) w leczeniu zaburzeń rytmu. Pierwsza sesja popołudniowa „Farmakologiczne leczenie przewlekłej niewydolności serca – kontrowersje, wątpliwości, niejasności” traktowała o szeroko pojętej farmakoterapii niewydolności serca. Znalazły się tu m.in. zagadnienia związane ze stosowaniem inhibitorów konwertazy angiotensyny i antagonistów receptora AT1 oraz ich wspólnego stosowania (prof. J. Dubiel, prof. P. Ponikowski), pierwszeństwa wyboru – inhibitora konwertazy angiotensyny czy leku beta-adrenolitycznego (prof. M. Krzemińska-Pakuła), wreszcie zagadnienia z jeszcze dużą ilością pytań bez odpowiedzi, mianowicie miejsca statyn w niewydolności serca (doc. M. Kuch). Sesję zakończył wykład „Czy niedokrwistość ma znaczenie rokownicze, czy należy ją leczyć”? (prof. P. Ponikowski) oraz „Niewydolność serca – czy wskazanie do leczenia przeciwzakrzepowego? (prof. M. Krzemińska-Pakuła). W nawiązaniu do kolejnej sesji wszyscy wykładowcy sesji zgodzili się, że podstawą zwalczania występowania niewydolności serca jest wczesne, efektywne leczenie pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym. Kolejną stanowiła sesja pt. „Rzeczywiste koszty terapii ostrych zespołów wieńcowych w Polsce” (przewodniczący: prof. A. Cieśliński, prof. G. Opolski). Uczestnicy panelu dyskusyjnego (prof. J. Dubiel, doc. J. Kasprzak, prof. J. Kubica, prof. L. Poloński, prof. H. Szwed, prof. T. Widomska-Czekajska,) poruszyli problemy związane z refundowaniem kosztów leczenia ostrych zespołów wieńcowych. Zarówno dyskutanci, jak i słuchacze żałowali, że zabrakło pośród nich zaproszonego na to spotkanie przedstawiciela Narodowego Funduszu Zdrowia, który w ostatniej chwili odwołał swoją obecność. Podsumowaniem VI WDFK była tradycyjnie sesja prac oryginalnych członków Studenckich Kół Naukowych I Katedry i Kliniki Kardiologii oraz Katedry i Kliniki Kardiologii II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie, na zakończenie której autorzy prac zaprezentowanych w sesji posterowej oraz autorzy doniesień oryginalnych otrzymali wyróżnienia i nagrody książkowe. O oprawę estetyczną, a także kulinarną sympozjum zadbali sponsorzy konferencji – główni: Aventis, Fournier, Polpharma oraz pozostali: Abbott, Glaxo SmithKline, Hexal, KRKA, MSD, Sanofi Synthelabo, Servier. Przebieg Konferencji uatrakcyjniła wystawa firm farmaceutycznych, ciesząca się wysokim zainteresowaniem ze strony uczestników Dni Farmakoterapii. „Warszawskie Dni”, zainicjowane w 1999 roku, są imprezą stale rozwijającą się i cieszącą się coraz to większą popularnością. VI edycja była niezwykle interesującą, kolejną szansą spotkania i wymiany swoich doświadczeń, spostrzeżeń, wyników badań farmakologów, farmakoekonomistów i klinicystów – głównie z zakresu kardiologii, ale nie tylko. VI WDFK były pod wieloma względami innowacyjne. Organizatorom udało się rozkolportować 2,5 tys. zaproszeń wydrukowanych oraz znacznie większą ich liczbę poprzez biuletyn PTK czy drogę elektroniczną. Zaowocowało to udziałem ponad 500 uczestników Konferencji. W poszczególnych sesjach i dyskusjach wzięło udział ponad 50 wykładowców i zaproszonych gości, w tym konsultantów wojewódzkich ds. kardiologii. Uczestnikom za udział w Konferencji zostały przyznane punkty edukacyjne Towarzystwa Internistów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Specjalnie wydany suplementu Polskiego Przeglądu Kardiologicznego kolportowany tegorocznych trakcie sympozjum, zawierał streszczenia tegorocznych prac. Lista wyróżnionych w sesji posterowej prac oryginalnych oraz fotomigawki z Konferencji dostępne są na stronie internetowej: http://www.amwaw.edu.pl/cardiology. Kolejna – VII edycja WDFK odbędzie się w dniach 23-24 czerwca 2005 r., a informacje o niej zamieszczone będą na stronie internetowej: http://www.amwaw.edu.pl/ cardiology.