Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Powierzchniowa ekspresja cząsteczek kostymulujących CD28/CTLA-4 na limfocytach T krwi obwodowej w przebiegu cukrzycy typu 1 u dzieci i młodzieży

Autor:
Przemysław Pawłowski, Mirosława Urban, Anna Stasiak-Barmuta
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2004
Tom:
10
Numer:
2
Strona początkowa:
81
Strona końcowa:
85
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 1, cząsteczki kostymulujące, CD28, CTLA-4, powikłania naczyniowe
Czytaj

Wprowadzenie: Cukrzyca typu 1 jest chorobą, w której zasadniczą rolę odgrywają autoreaktywne limfocyty T skierowane przeciwko antygenom trzustkowym. Cząsteczki kostymulujące CD28/CTLA-4 uczestniczą w przekazywaniu sygnału koniecznego do proliferacji limfocytów T i odgrywają istotną rolę w rozwoju procesu autoimmunologicznego. Cel pracy: Ocena, czy ekspresja cząsteczek kostymulujących CD28, CTLA-4 na limfocytach T krwi obwodowej zmienia się w dynamice choroby w przypadku cukrzycy trwającej do 5 lat i dłużej niż 5 lat. Odpowiedź na pytanie, czy istnieje zależność pomiędzy ekspresją cząstek kostymulujących na limfocytach T krwi obwodowej u dzieci a rozwojem powikłań naczyniowych w cukrzycy. Materiał i metody: Badania przeprowadzono w trzech grupach pacjentów obejmujących łącznie 60 dzieci z cukrzycą typu 1 w wieku 9-20 lat: 20 pacjentów z chorobą trwającą krócej niż 5 lat, 20 pacjentów z cukrzycą powyżej 5 lat trwania bez powikłań naczyniowych, 20 pacjentów z rozpoznaną cukrzycą trwającą dłużej niż 5 lat, z towarzyszącymi powikłaniami naczyniowymi (mikroalbuminurią, nadciśnieniem tętniczym, retinopatią). Grupę kontrolną stanowiło 20 dzieci zdrowych w wieku od 6 do 17 lat. Ekspresja cząsteczek kostymulujących CD28/CTLA-4 oceniana była za pomocą trójkolorowej cytometrii przepływowej (Coulter EPICS XL). HbA1c oznaczano metodą jonowymiennej chromatografii cieczowej (HPLC) na aparacie Variant (Bio-Rad). Wyniki: Powierzchniowa ekspresja receptora CTLA-4 na limfocytach T była podwyższona w początkowej fazie cukrzycy typu 1 trwającej krócej niż 5 lat (p<0,005) oraz trwającej dłużej niż 5 lat bez powikłań naczyniowych (p<0,01) w stosunku do grupy kontrolnej i wykazywała trend do normalizacji w obecności tworzących się powikłań przewlekłych. Ekspresja receptora CD28 była obniżona zarówno w początkowym etapie choroby (p<0,05) – cukrzyca trwająca <5 lat – jak również w okresie tworzących się powikłań przewlekłych (p<0,01).