Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena stężenia homocysteiny (Hcy) u dzieci i młodzieży z niedoborem hormonu wzrostu przed leczeniem i po 12 miesiącach terapii hormonem wzrostu (rhGH)

Autor:
Jolanta Szczepańska Kostro, Mirosława Urban, Barbara Głowińska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2004
Tom:
10
Numer:
2
Strona początkowa:
87
Strona końcowa:
92
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
niedobór hormonu wzrostu, homocysteina
Czytaj

Niedobór hormonu wzrostu wiąże się z przedwczesnym rozwojem chorób układu sercowo-naczyniowego, ze zwiększoną śmiertelnością z powodu chorób układu krążenia i z wczesnym rozwojem miażdżycy. Podwyższone stężenie homocysteiny jest uznanym i niezależnym czynnikiem ryzyka miażdżycy i zakrzepicy. Celem naszej pracy była ocena wpływu terapii substytucyjnej rhGH w grupie dzieci i młodzieży z niedoborem hormonu wzrostu na stężenie homocysteiny. Badaniami objęto pacjentów ze świeżo rozpoznanym niedoborem hormonu wzrostu, zakwalifikowanych do substytucyjnego leczenia rhGH. Zbadano 25 pacjentów (10 dziewcząt i 15 chłopców) w wieku 8,1-16,9 roku (śr. 13,3±1,8 roku), o wzroście 1,15-1,61 m (śr.1,4±0,1 m), powierzchni ciała 0,84-1,47 m2 (śr.1,14±0,18 m2). Grupę kontrolną stanowiło 22 zdrowych, szczupłych dzieci (11 dziewcząt i 11 chłopców) w wieku 6,6-16 lat (śr. 12,6±2,7 roku), o wzroście 1,33-1,8 m (śr. 1,58±0,16 m), powierzchni ciała 0,93-1,8 m2 (śr.1,38±0,3 m2), z wywiadem rodzinnym bez obciążeń miażdżycą i chorobami układu sercowo-naczyniowego. Oznaczenia homocysteiny dokonano metodą immunoenzymatyczną z zastosowaniem zestawów Axis R Homocystein firmy BioRad. Przed leczeniem w grupie dzieci z niedoborem GH stężenie homocysteiny nie różniło się istotnie w porównaniu do grupy kontrolnej (8,53±2,38 vs 8,48±2,13 mg/dl). Po 1 roku terapii substytucyjnej rhGH średnie stężenie Hcy w grupie badanej było znamiennie niższe w porównaniu do grupy kontrolnej (7,52±2,12 vs 8,48±2,13 mg/dl, p<0,05). Wykazano znamienne obniżenie średniego stężenia Hcy w grupie badanej po 1 roku leczenia w stosunku do wartości wyjściowych (7,52±2,12 vs 8,53±2,28 mg/dl, p<0,05). Wnioski: 1. Substytucyjne leczenie rhGH u dzieci i młodzieży z niedoborem GH powoduje istotne obniżenie stężenia homocysteiny. 2. Stężenie homocysteiny u dzieci z niedoborem GH jest jednym z czynników powodujących uszkodzenie śródbłonka naczyniowego, a następnie dalsze konsekwencje biologiczne.